Det kan behövas nya investeringar i kärnkraft i framtiden. Det slår IF Metall fast i sitt förslag till ny programförklaring. För första gången lyfter förbundet upp miljöfrågor som ett prioriterat område.

– Det är viktigt för oss att ta oss an miljö- och klimatfrågor. Vi har medlemmar som lever i miljön och vi verkar i företag som kan påverka den, säger Stefan Löfven.

Genom att satsa på teknikutveckling som för miljöarbetet framåt ska svensk industrin inte vara en belastning för miljön utan tvärtom bidra till lösningen på klimatfrågan.

– Svensk industri är inte ett problem utan en möjlighet, säger Stefan Löfven.

Energin en hjärtefråga
För att säkerställa elförsörjningen och för att minska utsläppet av växthusgas behövs dock kärnkraften, enligt facket. Energifrågan har länge varit viktig för IF Metall, då många industriföretag hotas av höga elpriser. Inför nästa val vill facket därför se en blocköverskridande överenskommelse om elförsörjningen.

– Ska vi ha en konkurrenskraftig industri i framtiden måste vi veta grundförutsättningarna, säger Stefan Löfven.

Förutom miljöfrågor lyfts även internationellt fackligt samarbete fram i programförklaringen, liksom lönebildning och lönepolitiska mål.

Sågar åter potterna
IF Metall slår fast att den internationellt konkurrensutsatta sektorn måste få sätta normen för löneökningarna även i framtiden. Stefan Löfven säger att förbundet kan tänka sig att se över om även andra branscher som till exempel IT-sektorn kan ingå i begreppet, men principen i normgivandet måste bestå.

Stefan Löfven står också fast vid att LO-samordningens kvinnopotter som ska ge mer löneutrymme i kvinnodominerade branscher är en dålig idé.

– Jämställdhetsfrågan har flera perspektiv och den går inte att lösa med en quickfix som kallas jämställdhetspotter.

Han anser att utgångspunkterna för det fackliga jämställdhetsarbetet bör diskuteras på LO-kongressen senare i vår och att förbunden därefter kan diskutera vilken teknik som ska användas för att nå jämställda löner.

Blickar åt söder
I senaste avtalsrörelsen ville arbetsgivarna inom industrin införa så kallade öppningsklausuler, efter tysk förebild. Klausulerna öppnar för lokala avtal som ligger under kollektivavtalens lägstanivå om företag är i kris.

Arbetsgivarna fick inte igenom sitt krav och nu skrivs fackets motstånd in i programförklaringen inför framtiden. ”Vi kan aldrig ge arbetsgivarna möjlighet att skriva på avtal som de sedan inte behöver följa” skriver förbundet.

Beslutet om IF Metalls programförklaring fattas på förbundets första ordinarie kongress den 13 till 16 maj

Läs också: allt om kongressen på IF Metalls hemsida