Det kontroversiella Viking Linemålet är avskrivet. Sedan rederiet ingått en hemlig förlikning med de finska sjömännen återstår en otydlig EU-dom. Men den lämnar några viktiga spår efter sig, enligt experter.

Viking Linedomen kom från EU:s domstol i december förra året. Domstolen i Luxemburg överlämnade till den nationella domstolen att fatta beslut om huruvida sjömännens planerade stridsåtgärder mot utflaggningen av Rosella till Estland var nödvändiga för att skydda arbetstagarna, samt om det var syftet.

Ingen kommer dock att få svar på frågorna eftersom rederiet har förlikats med det finska sjömansfacket (FSU) och med Internationella transportarbetarfederationen (ITF).

Hemligt innehåll
Förlikningen kom till vid den engelska domstolen Court of Appeal dit målet förts av Viking Line eftersom ITF, med huvudkontor i London, var inblandat.

Innehållet i förlikningen är hemligt. I ett meddelande sägs bara att dispyten är uppklarad och att den inte påverkar Viking Lines resultat eller aktiernas värde. Målet är avskrivet och Rosella seglar vidare under finsk flagg. Viking Line har inte längre några planer på att flagga ut till Estland.

Oklar effekt
Men domen från EU:s domstol finns kvar. Frågan är vad den ganska otydliga domen nu får för betydelse utan den avgörande prövningen i Court of Appeal.

– Huruvida de finska sjömännen tog i för mycket mot rederiet får vi inte veta något om. Men Viking Linedomen ger svar på andra principiellt viktiga frågor, säger Niklas Bruun, professor i arbetsrätt vid Helsingfors universitet.

EU:s domstol slår för första gången fast att strejkrätten är skyddad men inte oinskränkt. Den ska balanseras mot den fria rörligheten i fördraget och den kan prövas av domstolen.

Ska vara proportionerligt
Vidare säger domen att stridsåtgärderna ska vara lämpliga och inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att skydda arbetstagarna. Det betyder att en proportionalitetsbedömning ska göras.

– Men en sådan bedömning gäller bara vid konflikter över gränserna som har med fria rörligheten att göra, inte annars, säger Niklas Bruun.

Det är så lite proportionalitet som kan tänkas kvar och ingenting som svenska fack inte kan hantera. I princip är det bara förhandlingar som behövs före en stridsåtgärd för att den ska bedömas som proportionell, anser Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd och Elektrikernas ombud i Lavalmålet.

Det är inte heller självklart att det blir en slutgiltig Lavaldom i Arbetsdomstolen. EU:s domstol har inte lämnat så mycket över till den nationella att avgöra. Den 4 april ska facken lämna in sitt yttrande till Arbetsdomstolen. Huruvida det blir förlikning även i det målet vill Dan Holke inte säga annat om än att det inte är något som planeras för tillfället.

Läs också: artikeln "Enda möjligheten är att vägrar lyda", 28/3 2008