I dag, fredag, går de två fackliga internationalerna i Amerika samman i vad som ska bli Amerikas fackliga samorganisation.

I går, torsdag, upplöstes FFI:s (ORIT) och WCL:s (CLAT) interamerikanska organisationer. Tidigare var Victor Báez generalsekreterare för FFI i Amerika och är föreslagen till samma post i AFS. LO-Tidningen samtalade med honom ett par veckor före enhetskongressen i Panama.

Under den 35-åriga militärdiktaturen Stroessner i Paraguay spelade Victor Baez en central roll i det underjordiska men även öppna fackliga arbetet.

Styrda föreningar
Han spelade skickligt på flera strängar och diktaturen visste att i den unge banktjänstemannen fanns en strateg som en dag besökte fängslade kommunister och den andra dagen togs emot av USA-ambassadören i Asuncion. Den nordiska fackföreningsrörelsen stödde uppbyggnaden av en verklig fackföreningsrörelse i Paraguay för att isolera regimens och de av  arbetsgivarna styrda föreningarna.

Men det var en farlig verksamhet och många arbetarledare dukade under av bestialisk tortyr eller ”försvann”. Paraguay var 1974–1978 ett centrum i den av CIA och Kissinger styrda ”Operación Condor” där militärdiktaturerna i Sydamerika försökte och delvis lyckades att fysiskt likvidera den revolutionära vänstern. I Argentina försvann närmare 30.000 människor.

Bankrutt modell
Till skillnad mot Europa, där högerregeringar tar över makten i allt fler länder, går Latinamerika till vänster. Den nyliberala modellen är bankrutt och medvetenheten om att en ny politik är nödvändig har vuxit sig stark under det senaste decenniet.

Men modellen har drivit fackföreningsrörelsen tillbaka och denna har till stor del förlorat sin forna kraft. Organisationsgraden har sjunkit dramatiskt i takt med att lagarna har omarbetats för att bättre tjäna den ”flexibla arbetsmarknaden”. Samtidigt är behovet av en arbetarnas försvarsorganisation större än någonsin.

Dags för fusion
Mot detta perspektiv gick två av de tre fackliga internationalerna, FFI och WCL, i november 2006 samman i IFS, Internationella fackliga samorganisationen. Därefter inleddes successivt kontinentala sammanslutningar och under helgen är det dags för facken
i Amerika att formellt gå samman i en enhetskongress som äger rum i Panama.

– Sammanslagningen omfattar fackföreningar från Alaska i norr till Eldslandet i söder. Den 26 mars samlas ORIT och CLAT på extrakongresser för att formellt upplösas. Dagen efter samlas vi på den konstituerande kongressen och förenar våra två internationaler till Amerikas Fackliga Samorganisation, AFS, sa Victor Baez några veckor innan kongressen.

Inbjuden till kongressen
Inte bara landsorganisationer, fackförbund eller direktanslutna lokala eller regionala fackföreningar sammansluts i IFS, intygar
Baez. Även landsorganisationer som inte har tillhört någon international deltar och ansluter sig. Bland dem CUT, Colombias
största LO och den argentinska CTA.

– Detta är en ny international som har övervunnit det kalla krig som i det förgångna utgjorde ett stort hinder i arbetet, understryker Baez. Han tillägger att CTC, Kubas LO och Venezuelas UNT inbjöds men avstod från att ansluta sig till IFS.

Baez påpekar dock att relationerna till dessa två landsorganisationer är goda och att CTC:s generalsekreterare är inbjuden till kongressen i Panama.

FAKTA: Facken i Amerika
De tre fackliga internationalerna som har organisationer på den amerikanska kontinenten är följande:

  • FFI, Interamerikanska regionala arbetarorganisationen ORIT, grundades den 12 januari 1951 i Mexiko. Den hade, fram till sin upplösning den 26 mars i år, 33 konfederationer och landsorganisationer i 29 länder med 45 miljoner medlemmar. Ordförande (president) är Linda Chavez-Thompson och generalsekreterare Victor Baez. Av medlemmarna i den nybildade AFS kommer 81,5 procent från FFI, 10 procent från WCL och 8,5 procent från oberoende LO eller fackföreningar. Bland de viktigaste LO återfinns USA:s AFL-CIO.
  • WCL (Arbetarnas världsfederation), CLAT (Latinamerikanska arbetarcentralen) bildades 8 december, 1954 i Santiago de Chile. CLAT stod under starkt politiskt inflytande från den kristdemokratiska rörelsen och enligt den egna historieskrivningen var bildandet en direkt följd av det kalla kriget och splittringen mellan Washington-Moskva.  CLAT fick stöd av den Internationella samorganisationen av kristna fackföreningar, i dag WCL.
  • FVF, Fackliga världsfederationen, bildades 1945 när de allierade krossade den tyska fascismen. Den innehöll flera olika ideologiska strömningar. 1945 genomförde FVF sin konstituerande kongress i London med deltagande av de största landsorganisationerna i världen från Tyskland, Ryssland, USA, Frankrike och andra länder. Men AFL-CIO, USA:s LO, och den Kristna ackliga internationalen, senare döpt till WCL, avstod från att ansluta sig till FVF. Fyra år senare skulle FVF, i skuggan av det kalla kriget och USA:s infiltrationer, spricka och FFI, Fria fackföreningsinternationalen, bildades.

Källa: ORIT, CLAT.

Läs också: artikeln "Raset förenar världens fackföreningar", 28/3 2008

Dick Emanuelsson
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen