/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/B_arder_1308.jpg
Det kommer att blir mycket svåra löneförhandlingar. När inflationen är över fyra procent säger regeringen att de offentligt anställda inte kan vänta sig mer än två procents löneökningar, säger Brendan Barder, ordförande i TUC, brittiska LO. Foto: Anna Littorin.

Brittiska fackföreningsledaren Brendan Barber tror aldrig att han vaknar upp ur drömmen om breda kollektivavtal. I stället arbetar hans centralorganisation hårt för lagar som ska stärka arbetstagarnas rättigheter.

Brendan Barber är generalsekretare i TUC, den enda fackliga centralorganisationen i Storbritannien. Den har cirka 6,4 miljoner medlemmar i de 59 olika fackförbunden bland både arbetare, tjänstemän och akademiker. Totalt är 26 procent av alla arbetstagare med.

Brendan Barber gör klart att intervjun inte kan bli hur lång som helst. Han ska träffa John Hutton, näringsminister i Labourregeringen, för att argumentera för en lag som ger inhyrda arbetstagare samma rättigheter som de fast anställda. TUC:s funkisbyggnad ligger inklämd mellan äldre hus på en trång gata i östra London. I ett förrum med mjuk heltäckningsmatta sitter sekreterare och talskrivare. Inne i Brendan Barbers rum lyser ett naket parkettgolv, fortfarande ovanligt i heltäckningsmattornas förlovade land. TUC hade en gång 12,5 miljoner medlemmar – innan den konservativa regeringen med Margaret Thatcher kom till makten och såg till att facken förlorade i betydelse.

Måste fånga in nya medlemmar
En annan orsak till medlemstappet är att fyra miljoner jobb har försvunnit i industrin där den fackliga aktiviteten var hög. På 20 år har medlemsantalet halverats.

– Vår absolut främsta uppgift är att modernisera stereotypa fack byggda för heltidsanställda män så att också kvinnor i servicesektorn vill vara med. De omfamnar vår idé om att tillsammans kräva bättre löner och villkor, men bara ett fåtal organiserar sig.

En gång fanns också kollektivavtal för hela branscher. Men bara enstaka finns kvar i den statliga sjukvården och för lärare. Kollektivavtal på branschnivå, som i Sverige, är en gammal dröm för Brendan Barber. Men han är övertygad om att han aldrig kommer att vakna upp en morgon och finna drömmen förverkligad.

– I stället blir sådana kollektivavtal allt färre. I järnvägen fanns ett men sedan den privatiserades och delades upp på olika bolag så finns inget övergripande avtal.

Topplacering globalt
TUC lägger därför ner stor kraft på att påverka främst Labours ledamöter i parlamentet att lagstifta. Den lagstiftade minimilönen har TUC helt tagit till sitt hjärta från att tidigare ha varit motståndare. Brendan Barber säger stolt att den nu är bland de fyra högsta i världen.

Han gör ett sympatiskt, fryntligt intryck och har nära till den speciella engelska humorn. Efter kort stund lägger han upp fötterna på ett bord framför sig, med skorna på, och sjunker ner i fåtöljen. Till EU-medlemskapet har TUC ett positivt förhållande, men till Labour-regeringens Europapolitik är det ”mycket komplicerat”, medger han.

EU-direktiv om rättigheter för vikarier, deltidare, tillfälligt anställda, mammaledighet, arbetsmiljö, rätt till konsultation med företagsledningen och till information har betytt mycket för brittiska löntagare. Den senaste konflikten handlar om Storbritanniens undantag från stadgan om grundläggande rättigheter, en stadga som finns i anslutning till det nya EU-fördraget.

TUC:s kongress i höstas ansåg att Labour måste hålla löftet att låta folket rösta om fördraget. Den irländska regeringen håller fast vid en folkomröstning med motiveringen att 90 procent av den tidigare föreslagna konstitutionen ingår i det nya fördraget. Fyra stora brittiska fackförbund har av samma skäl ställt hårda krav på Labour om folkomröstning.

Hur ser du på en folkomröstning nu när Labourledaren Gordon Brown med näbbar och klor driver det nya fördraget igenom parlamentet, utan en folkomröstning?

– Främst bygger vår frustration på regeringens krav på undantag för stadgan för grundläggande rättigheter. Men för tillfället kan jag säga att vi förhåller oss neutrala, säger Brendan Barber.

EU är inte populärt hos folket eftersom regeringarna helt missat att tala om hur mycket gott som kommit ur medlemskapet. I stället har allt gjorts för att visa hur duktigt Storbritannien är på att skydda sin hörna, anser han.

– Det går tillbaka ända till tiden med Margaret Thatcher. Politikerna tror inte att de kan vinna val om de inte har en fientlig inställning till EU.

Tufft läge
Men det är inte bara EU-frågorna som gjort förhållandet till Labour komplicerat, utan också planerna på att öka det privata inslaget i den offentliga sektorn, inte minst i sjukvården.

– Och när inflationen är över fyra procent säger regeringen att de offentligt anställda inte kan vänta sig mer än två procents löneökningar. Det kommer att blir mycket svåra löneförhandlingar.

I den ekonomiska tillväxtens Storbritannien där tusentals nya jobb skapats har facken blivit offren, anser Brendan Barber.

– Lösningen på dåliga löner och arbetsmiljö har blivit att ta ett annat jobb, inte att organisera sig fackligt och försöka få bort en urusel arbetsgivare.

Migrationen till Storbritannien har varit stor. Inte mindre än 600.000 polacker har hittat hit de senaste fem åren, enligt Brendan Barber. Men för någon vecka sedan träffade han den polska ambassadören i London, som berättade att nu är det fler som åker hem än som reser till Storbritannien. Förklaringen är inte bara att Polen lider brist på arbetskraft utan också att polackerna får färre zloty för pundet än tidigare, förklarar Brendan Barber. Så tittar han på klockan, tar på sig kavajen och drar iväg ut i blåst och regn till näringsminister John Hutton – för att lobba för en bemanningslag.

FAKTA: Brendan Barber
Ålder: 57 år.
Bor: I förorten Muswell Hill i norra London.
Familj: Hustru Mary och döttrarna Amy, 18, och Sarah, 16.
Utbildning: Akademisk examen i sociologi.
Jobb: Varit generalsekretare för Trades Union Congress (TUC) i Storbritannien i fem år. Har tidigare varit utredare och haft olika andra tjänster inom TUC sedan mitten av 1970-talet.
Fritidsintressen: Fotboll, håller på Everton, samt passionerad golfspelare.

Läs också: artikeln "Raset förenar världens fackföreningar", 28/3 2008