/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/husmark_1308.jpg
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson hoppas att de nya resursjobben ska leda till att unga får jobb. Foto: Foto: Fredrik Persson/Scanpix.

Alliansen backar i två hjärtefrågor, de nya sjukskrivningsreglerna och sänkta avgifter för delar av tjänstesektorn. I stället hoppas regeringen att sänkta arbetsgivaravgifter för unga ska få företagen att anställa.

De nya sjukskrivningsreglerna, som presenterades före jul, har varit ute på en remissrunda. Efter massiv kritik från bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, fackförbunden och Riksrevisionen tvingas regeringen backa.

Personer som är sjukskrivna mer är 30 månader ska inte tvingas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. I stället ska de erbjudas resursjobb – en ny modell som presenterades i förra veckan.

– Det finns en grupp människor som bollas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De är för sjuka för att jobba men för friska för att få ersättning. Resursjobb skulle kunna vara en lösning för dem, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, till LO-Tidningen.

En intern arbetsgrupp ska utveckla förslaget, och regeringen hoppas på ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Dessutom ska personer med mycket svåra sjukdomar få behålla sin sjukpenning på 80 procent, utan någon tidsgräns.

– Vi ställer inga diagnoser, men personer som är svårt sjuka ska i vissa fall få behålla den 80-procentiga ersättningsnivån om de tror att de ska kunna återgå i arbete.

Alliansen har även tvingats backa från sitt förslag om sänkta avgifter på delar av tjänstesektorn efter att EU-kommissionen krävt att de bara skulle gälla företag med mindre än 250 anställda.

Sänkta avgifter för unga
I stället väljer regeringen att sänka arbetsgivaravgifterna för anställda under 26 år.

Avgifterna har redan tidigare halverats för dem mellan 19 och 24 år, men nu utökas alltså åldersspannet. De sociala avgifterna för personer under 26 år blir nu 15,74 procent i stället för 32,42.

Näringsminister Maud Olofsson säger i ett uttalande att sänkningen kan underlätta för unga att få jobb inom bland annat hotell- och restaurangbranschen.

– Regeringen pratar hela tiden om subventioner, men varför ska de bara gälla just gruppen under 26 år? Det är hela tiden snabba idéer som är dåligt underbyggda. Det skapar en väldig osäkerhet, säger Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Hon efterlyser i stället fler heltidsanställningar i branschen.

Tveksam till subventioner
Lars-Anders Häggström, ordförande för Handelsanställdas förbund, är inne på samma linje.

– Generellt är jag tveksam till den här typen av subventioner. Det borde finnas bättre åtgärder för att stimulera branschen så att det till exempel blir fler heltidsanställningar. Ingen vill satsa på en bransch där du bara får jobba deltid. 60 procent av våra medlemmar i dagligvaruhandeln jobbar deltid och 20 procent har någon form av tidsbegränsad anställning.

Tomas Eneroth, socialdemokraternas näringspolitiske talesman, kallar regeringens ursprungsförslag om sänkta avgifter i tjänstesektorn för en flopp. Han har inte heller mycket till övers för den nya satsningen på unga.
 
– Arbetsgivarna efterfrågar fler ungdomar med relevant yrkesutbildning, men regeringen tar i stället bort dessa utbildningar och satsar på jobb i låglönesektorn.

Planerna kvarstår
Alliansen har dock ännu inte övergivit planerna på sänkta avgifter för tjänstesektorn.

– Nu försöker vi hitta en ny väg att nå dit vi vill. Vi satsar på att sänka momsen för tjänstesektorn. Det får vi inte heller för EU, eftersom den förra regeringen valde att inte delta i lågmomsförsöket. Tyvärr är det beslutet bindande för Sverige, säger Ingemar Hansson, statssekreterare hos finansminister Anders Borg, till LO-Tidningen.

– Vi hoppas kunna öppna den dörren igen, men det kräver förhandlingar på EU-nivå.