Upp till åtta miljoner personer vistas olagligt i EU-länderna, enligt EU:s beräkningar. Ett förslag om att arbetsgivare som anställer dem ska bestraffas har lagts fram.

Kommissionens direktiv innehåller ett allmänt förbud mot anställning av dem som vistas olagligt i EU-länderna. Men det är arbetsgivarna som ska bestraffas, inte de papperslösa från ett land utanför EU.

Enligt förslaget räknas också privatpersoner, som anställer exempelvis städhjälp, som arbetsgivare.

EU-kommissionens förslag har fått kritik för att det enbart bestraffar de arbetsgivare som anställer människor som är olagligt i EU-länderna. Byggnadsarbetarnas fackliga international EFBWW har analyserat innehållet och välkomnar ett direktiv. Men anser samtidigt att det måste skärpas.

Utnyttjas till låga löner
Det finns studenter från länder utanför EU som arbetar för att klara sina utgifter. Många utnyttjas på enklare jobb till låga löner, och de arbetar ofta fler timmar än vad som är tillåtet, men de befinner sig lagligt i länderna.

EFBWW anser att direktivet alltför snävt siktar in sig enbart på dem som uppehåller sig olagligt i ett land. Facket kräver skarpare förslag för att bredare komma åt illegala anställningar.

De tredjelandsmedborgare som samarbetar med myndigheterna ska ha samma möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd som offer för människohandel, enligt kommissionens förslag.

Bötesbeloppen varierar
Varje medlemsstat ska bestämma nivån på böterna och på kostnaderna för att låta varje anställd utan papper återvända till sitt ursprungsland.

Arbetsgivare som fälls ska, förutom böter, kunna fråntas rätt till offentliga förmåner, stöd eller bidrag samt rätt att delta i offentlig upphandling i upp till fem år. En huvudentreprenör ska kunna bli ansvarig att betala både böter och efterbetalningar av löner för en underentreprenör som fälls.

Direktivet ska behandlas av både rådet och parlamentet, som är medbeslutande. Men det har ännu inte nått särskilt långt i EU-processen.

FAKTA: EU-kommissionen
Kommissionen är en av EU:s fem centrala institutioner. Den har ensamrätt på att lägga lagförslag och ska övervaka att medlemsländerna följer fördraget. Kommissionen har 27 kommissionärer, en från varje medlemsland.

Läs också: artikeln "Facket hade fog för sina misstankar. 14/3 2008

Läs också: artikeln "Susanas resa slutar tvärt i Märsta", 14/3 2008

Läs också: artikeln "Allt fler gör papperslösas sak till sin", 28/2 2008

Läs också: artiklen "Fastighets tar strid för papperslösa", 12/2 2008

Läs också: mer på Fastighets hemsida för RITA-projektet
Läs mer: på nätverket Denna onsdags hemsida