Alla är eniga om att EU-domstolens utslag i det omdiskuerade Lavalmålet är ett slag mot kollektivavtalen och den svenska modellen. Konsekvenserna kan bli stora och ingen kan ge garantier för att Sverige genom ändrad lagstiftning kan sätta stopp.

Med dessa argument lugnades en orolig opinion inom de fackliga leden. Utan dessa ”garantier” skulle LO inte ha kunnat förespråka en Ja-linje 1994 och EU-omröstningen skulle sannolikt ha slutat med ett nej.

Nu har vi facit. Lavaldomen har tydligt visat att det hade behövts ett permanent undantag från delar av EU:s fördrag och lagstiftning, på samma sätt som andra länder krävt och också fått igenom sådana.

Nu finns en ny möjlighet.

EU:s nya konstitution, det så kallade Lissabon-fördraget, är inne i en beslutsfas. Alla länder måste ställa sig bakom fördraget för att det kan bli giltigt. Sverige har i den meningen vetorätt och skulle kunna kräva ett undantag som garanterar och skyddar kollektivavtalen och konflikträtten.

Nu har vi från svensk fackföreningsrörelse en unik möjlighet att agera.

IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar AB i Umeå