Den 14 november 2007 beslutade regeringen om läkarintyg från första sjukdagen från och med 1 januari 2008.

Regeringen säger att syftet med regeländringen är att förbättra arbetsgivarens kontroll över de sjukfrånvaron. Det ska ge arbetsgivaren ett verktyg som underlättar arbetsgivaransvaret som följer på denna frånvaro. Regeländringen ska också minska utanförskap och medföra att kontakt med sjukvården sker tidigare. Detta ger en möjlighet att agera i tid om någon mår dåligt, enligt socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson (m).

Omöjligt att hinna med
Om regeringen menar allvar hade de knappast tagit ifrån arbetsgivaren ansvaret att göra en rehabiliteringsutredning. Denna gick ut på att vid flera korta sjukfrånvaroperioder eller vid längre sjukfrånvaro som översteg fyra veckor skulle arbetsgivaren initiera en rehabiliteringsutredning.

Försäkringskassans 7-stegsmodell som används i dag vid rehabiliteringsutredning är ett bra verktyg.

Enligt nya förslaget  skyndas processen på så att det blir omöjligt att seriöst hinna utreda arbetsförmågan hos den sjuke. Denna modell utreder systematiskt från steg 1 om den anställde efter läkningsperiod kan gå tillbaks till sitt ordinarie arbete, om man behöver anpassa arbetsplatsen, omplacera med eller utan anpassning och om inte detta fungerar undersöka på den övriga arbetsmarknaden om det finns avsättning för återstående arbetsförmåga. Sista steget är sjukersättning.

Tvåstegsraket
Det som nu planeras är en tvåstegsraket som förenklat innebär, att efter tre månader ska arbetsgivaren undersöka om den anställde kan gå tillbaka till arbetet och efter sex månader ska arbetsgivaren anmäla den anställde till arbetsförmedlingen. Det verkar inte som att rehabilitering och arbetsmiljö får någon fokus i alliansens nya Sverige. Här oroar sig inte regeringen för utanförskap.

Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet har för flera år sedan träffat överenskommelse om att arbetsgivaren vid särskilda skäl ska kunna begära läkarintyg från första sjukdagen. Detta avtal omfattar cirka 400.000 anställda. Det finns liknande överenskommelser även på andra avtalsområden.

Det enda som regeringen nu anser att arbetsmarknadens parter kan komma överens om, är vem som ska betala patientavgiften. Man bryr sig inte om hur parterna ska hinna träffa överenskommelse utan det lämnar man svävande, trots att de nya reglerna infördes vid årsskiftet.

Man kan också undra om det är arbetsgivaren allena som avgör när det är särskilda skäl för att kräva läkarintyg. Om det blir som jag befarar kan köerna bli långa på våra vårdcentraler.

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m) bör förklara för svenska folket hur reglerna om läkarintyg från första dagen ska kunna minska utanförskapet.

Regeringen kommer få svårt att förklara hur ständiga försämringar för utsatta grupper kan minska det så kallade utanförskapet och fusket med skattemedel.

Siv Lord
Medmänniska och skyddsombud sedan 1969