Socialdemokraterna och Kommunal presenterar en gemensam plattform inför valet 2010. ”Det är respektlöst mot de anställda att betrakta jobb i omsorgen som genomgångsyrken”, tycker de.

Oppositionsledaren Mona Sahlin och Kommunals ordförande Ylva Thörn konstaterar att välfärdssektorn står inför stora utmaningar och presenterar en gemensam plattform inför valet 2010. Deras målsättning är främst att göra jobben  mer attraktiva så att fler väljer att söka sig till vård och omsorg – och vill jobba kvar.

– Det viktigaste är att ha ett fast jobb att gå till. Ett heltidsjobb där man får en lön så att man kan klara sig, att kunna ha inflytande över sin arbetssituation och ha möjligheter till kompetensutveckling, säger Ylva Thörn.

Sahlin och Thörn riktar kritik mot kommuner och landsting för ”trögheten” i att utveckla kreativitet, flexibilitet och eget inflytande i arbetsorganisationen.

Kräver bättre ledarskap
De efterlyser ett tydligt ledarskap och medvetna val av politikerna.

– Inom LO-familjen pågår ständigt ett arbete med att utveckla välfärdssektorn, sedan finns det en väldig tröghet för att det finns så många hierarkier inom kommuner och landsting. Det är en hel del glastak som måste slås sönder. Man måste våga kräva att cheferna utvecklar verksamheten så att alla blir delaktiga  och utvecklas. Tidigare har Kommunals medlemmar inte haft samma möjligheter till kompetensutveckling som andra.

Ylva Thörn konstaterar att allt fler i dag tvingas till otrygga anställningar.

– Men för att kunna konkurrera om ungdomarna krävs fasta jobb. I framtiden går det inte att räkna med att det finns ett antal kvinnor som sitter vid telefonen och väntar på att få jobba några timmar,  säger hon.  

Mona Sahlin och Ylva Thörn kallar sina politiska motståndares satsningar på området för ”nyliberala experiment”.

”På Södermalm i Stockholm ska 100 procent av all verksamhet som lagen medger drivas privat. Nacka kommun har lagt ner den sista kommunalt drivna hemtjänsten”, skriver de. Mona Sahlin och Ylva Thörn varnar för att ansvaret för kvalitetssäkringen därmed läggs över på brukarna. Socialdemokraterna och Kommunal vill satsa på att få ner sjukfrånvaron bland anställda i kommuner och landsting så att den inte är högre än på den övriga arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden bör öka från 80 till 85 procent, anser de.

Vill ha bättre organisation
Sahlin och Thörn slår fast att de inte ställer upp på att medarbetarnas enda chans till inflytande ska vara privatiseringar. I stället vill de ha en bättre arbetsorganisation så att de resurser som finns kan användas mer effektivt.

–Viktigast är att få ordning och reda på de resurser som finns redan i dag. Inom kommunala verksamheter i dag är det  politiker som är arbetsgivare. Det ställs högre krav på att vara en god arbetsgivare. Det har varit mycket prat och lite verkstad hittills och nu vill vi ha verkstad, säger Ylva Thörn.