Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 71 personer dog i olyckor på svenska arbetsplatser i fjol. Det är en smärre ökning jämfört med året innan.

– En av orsakerna är att arbetsplatserna inte jobbar tillräckligt seriöst med vardagssäkerheten, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. 

Flest omkomna fanns inom jakt-, jordbruk- och skogsbrukssektorn. Där dog 17 personer under 2007. Tolv personer dog inom industrin.

Totalt avled 71 personer på svenska arbetsplatser i fjol. Det kan jämföras med året innan, då motsvarande siffra var 68.

– Det är olyckligt att vi ligger på en för hög nivå. Vi har den kunskapen i Sverige att vi snarare skulle kunna se en försiktig nedgång av antalet dödsfall. Att 2007 var ett intensivt år när ekonomin gick på högvarv, inte minst inom bygg- och anläggningsbranschen, ursäktar inte ökningen, säger Mikael Sjöberg.

Brister i vardagssäkerheten
Han hävdar att både arbetsgivare och arbetstagare kan göra mycket genom att ta vardagssäkerheten på större allvar. Varje arbetsplats bör göra en egen riskbedömning av farliga situationer.

– Sedan kan båda sidor tillsammans dra slutsatser om vad som kan göras på arbetsplatsen för att komma ur problemet. Många gånger handlar det om fallolyckor. I stressade situationer hoppar man över ganska enkla åtgärder. I grund och botten vet både arbetsgivare och arbetstagare mer om hur olyckor undviks än vad siffrorna visar, säger Mikael Sjöberg.

Många blir påkörda
De flesta dödsolyckorna har inträffat när en person förlorat kontrollen över ett transportmedel visar statistiken. 29 personer dog i fallolyckor och 25 av föremål som rasade, föll eller gled ner under perioden 2005 till 2007.

– Trots de neddragningar vi har på myndigheten försöker vi bli bättre på att prioritera de sektorer som har en högre risk att drabbas av dödsolyckor och andra skador. Bygg- och anläggningsbranschen har stått i fokus. Men även jord- och skogsbruk har höga siffror i förhållande till antalet anställda.