Annandag pingst fick bytas mot nationaldagen. Arbetsdomstolen gav arbetsgivarna rätt då de anställda för två år sedan fick lov att jobba  under pingsten.

För två år sedan arbetade runt hundra anställda vid 16 olika städbolag på annandag pingst trots att det var en arbetsfridag enligt kollektivavtalet. I stället fick de ledigt på nationaldagen, som blivit allmän helgdag, sedan avtalet skrevs.

Bytet skedde utan förhandlingar med facket och därför stämde Fastighetsanställdas förbund städbolagen och arbetsgivarorganisationen Almega i Arbetsdomstolen.

Arbetsgivaren vann
I dag, onsdag, kom den första domen och den gav arbetsgivarna rätt.

Arbetsdomstolen slår fast att det inte var förbjudet enligt avtalet att arbeta på fridagar och förhandlingar med facket behövdes inte då det var en tillfällig förändring för enstaka arbetstagare. Förändringen skedde dessutom på initiativ från de anställda och de gjorde ingen ekonomisk förlust på bytet.

Domen blir vägledande
Domen väntas bli vägledande i de andra 15 fallen i Arbetsdomstolen. Dessutom har förhandlingar om samma fråga ajournerats på ytterligare ett 20-tal företag i väntan på domstolens beslut. 

Fastighets förlust innebär att förbundet får betala Almegas rättegångskostnader på 214.000 kronor.

Själva sakfrågan om annandag pingst hade parterna dock redan löst. I förra årets städavtal mellan Fastighets och Almega är nationaldagen fridag i stället för annandag pingst. De anställda får åtta timmar extra ledigt de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.