Vår tids mest rappkäftade filosof är fransmannen Alain Badiou (två böcker finns på svenska). Han litar på framsteget inom konst, vetenskap, politik (och kärlek), men han misstror både kapitalismen och staten djupt. Och alla dogmatiker får på nöten, därför att deras inskränkthet minskar världens mångfald.

När Badiou griper sig an med den franske presidenten är det en filosofisk undersökning. ”Vad är Sarkozy namnet på?”

På vårt misslyckande. Politiken har lagt sig platt för ekonomismens makt och i ”Råttmannen” (som presidenten genomgående kallas) förkroppsligas detta: Badiou hänvisar gärna till den franska traditionen av undfallenhet kombinerad med moralism som kännetecknade bl a Pétains ministär under den tyska ockupationen.

Men också på våra möjligheter. Filosofen lyfter fram kuraget som en dygd som behövs nu. Kuraget att verka politiskt utanför statsapparaten, under ett slagord som förnekar maktens strävan mot uppdelning och uteslutning: En enda värld är vad som finns. Il y a un seul monde.

Alain Badiou: De quoi Sarkozy est-il le nom?
Förlag: Nouvelles Éditions Lignes.