/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/a_eckerse_svensson_1308.jpg
Anna Eckerse Svensson

Anna Eckerse Svensson är operativ chef på MTG Radio. Hon har utsetts till framtidens kvinnliga ledare 2008 av karriärnätverket Shortcut och Ledarna.

Vad gör dig till framtidens kvinnliga ledare?
– Det har nog framförallt att göra med att jag tror på det jag gör. Att jag har en passion och en glöd för radion och dess styrka. Jag vill driva den utvecklingen framåt och samtidigt förmedla den till mina medarbetare.
 
Vilka långsiktiga mål ser du i ditt yrke?
– Jag trivs jättebra i organisationen på MTG. Det är en fantastisk, spännande och inspirerande miljö. Utmaningen för mig framåt är att fortsätta jobba för att kunna genomdriva nya projekt inom radiovärlden och att vara en bra chef.

Har du några tips eller råd till unga kvinnor som vill in i din bransch?
– Framförallt handlar det om att våga satsa på det man vill. Man måste fokusera på sina styrkor. Tjejer i dag har en tendens att i stället fokusera på sina svagheter och tänka på vad de måste rätta till för att bli bra, i stället för att lyfta fram sina bästa sidor.

– Man kan också anpassa sin karriär efter chefer och organisation utifrån vad man vill. Bra ledarskap gör väldigt mycket för ens utveckling.