Regeringen föreslår i dag, onsdag, att arbetsgivarna ska få sänkta arbetsgivaravgifter för sina unga anställda. Syftet är att minska arbetslösheten bland unga.

Nyheterna presenteras i ett pressmeddelande från finans- och näringsdepartementen. Sedan tidigare har regeringen halverat arbetsgivaravgiften för ungdomar i åldrarna 19 till 24 år. I det nya förslaget utvidgas åldersintervallet till alla under 26 år.

– Vi ser nu att fler unga får jobb, vilket är viktigt. För att värna om utvecklingen lägger vi nu fram ytterligare förslag som underlättar för fler ungdomar att få jobb, säger finansminister Anders Borg enligt pressmeddelandet.

Regeringens förslag går ut på att ytterligare sänka de sociala avgifterna för alla anställda under 26 år. Tanken är att den nya avgiften enbart ska bestå av ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av de övriga avgifterna. De totala arbetsgivaravgifterna för unga kommer då att uppgå till 15,74 procent i stället för dagens 32,42 procent, enligt regeringens beräkningar.

Förslaget om sänkta sociala avgifter för vissa delar av tjänstesektorn återkallas däremot av regeringen. Bakgrunden är de krav som EU har ställt om att bara små och medelstora företag skulle få sänkt avgift.

Planen är att de ändrade avgifter för unga anställda ska träda i kraft den 1 januari 2009.

Läs också: artikeln ”Subvention ger McDonalds miljonvinst” 15/6 2007