Regeringen satsar på ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för unga anställda – i stället för på sänkta avgifter på delar av tjänstesektorn.

– Men vi har fortfarande samma ambitioner kvar. Nu försöker vi hitta en ny väg att nå dit vi vill, säger Ingemar Hansson, statssekreterare hos finansminister Anders Borg.

Regeringen tvingades skrota sitt ursprungliga förslag om sänkta arbetsgivareavgifter för delar av tjänstesektorn efter EU-kommissionens krav på att det bara skulle gälla företag med mindre än 250 anställda. Förslaget riskerade att bli allt för krångligt att genomföra, och leda till konkurrenssnedvridning och en försämrad sysselsättningseffekt.

– Vi vill fortfarande sänka skatter för tjänstesektorerna eftersom de berörda branscherna är utsatta för konkurrens från svartsektorn. Men vägen över arbetsgivaravgifterna fungerar inte. Nu satsar vi i stället på att sänka momsen för tjänstesektorn, säger Ingemar Hansson.

– Det får vi inte heller för EU, eftersom den förra regeringen valde att inte delta i ett försök med låg moms, och tyvärr är det beslutet bindande för Sverige.  Vi hoppas kunna öppna den dörren igen, men det kräver förhandlingar på EU-nivå, och vår erfarenhet är att det kan vara ganska segt, fortsätter han.

Höjer gränsen
I stället satsar regeringen ytterligare på sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som är under 26 år.  Arbetsgivaravgifterna har redan tidigare halverats för dem som är mellan 19 och 24 år.

Enligt regeringens egna beräkningar ska de sociala avgifterna för personer under 26 år sänkas genom att avgiften enbart ska bestå av ålderspensionsavgiften och en fjärdedel av de övriga avgifterna. Arbetsgivaravgiften för unga blir då 15,74 procent istället för 32,42 procent, som gäller i dag.

Näringsminister Maud Olofsson säger i ett pressmeddelande från finans- och näringsdepartementet att det nya förslaget kan underlätta för unga att få jobb inom bland annat hotell- och restaurangbranschen. Men från fackligt håll finns råder viss skepsis.

I butikerna
Trots att nära hälften av medlemmarna i Handelsanställas förbund är 35 år eller yngre är förbundets ordförande Lars-Anders Häggström inte odelat positiv:
 
– Generellt sett är jag tveksam till den här typen av subventioner. Det borde finnas bättre åtgärder att vidta för att stimulera branschen så att det till exempel blir fler heltidsanställningar, säger han.

– Ingen vill satsa på en bransch där du bara får jobba deltid. 60 procent av våra medlemmar i dagligvaruhandeln jobbar deltid och 20 procent har någon form av tidsbegränsad anställning.

Lars-Anders Häggström efterlyser fler åtgärder som kan bidra till att branschen kan stå på egna ben.

– Nu subventionerar man fram jobb i en bransch där man i övrigt vill försämra löne- och anställningsvillkoren, säger han. 

Byggsektorn
Hans Tilly, ordförande för Byggnads, tror inte att sänkta arbetsavgifter för unga har någon avgörande betydelse för medlemmarnas möjligheter att få jobb.

– Nej, det är tillgången på arbete som avgör, hur mycket det byggs, efterfrågan på bostäder och så vidare. Helt enkelt vilken fart det är på samhället.

Regeringens plan är att de ändrade avgifter för unga anställda ska träda i kraft den 1 januari 2009.

Läs också: artikeln ”Subvention ger McDonalds miljonvinst” 15/6 2007