Regeringens förslag om nya sjukskrivningsregler har varit ute på en kort remissrunda. Massiv kritik kommer från bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, fackförbunden och Riksrevisionen. Och nu backar regeringen.

Förslaget, som presenterades före jul, ska ändras när det gäller dem som är sjukskrivna längre än 30 månader. Med den nya modellen ska de erbjudas resursjobb i stället för att tvingas söka socialbidrag eller ordna annan försörjning. Det är dock ännu inte klart hur stor ersättning som ska betalas ut till resursjobbarna eller vad dessa arbeten ska bestå av. 

– Det finns en stor grupp människor som bollas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De är för sjuka för att jobba men för friska för att få sjukersättning, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson till LO-Tidningen.

"Utan tidsgräns"
– Resursjobb skulle kunna vara en lösning för dem som behöver lite längre tid på sig att komma tillbaka till arbetslivet. Nu skriver vi på direktiv till en intern arbetsgrupp och hoppas på nära samtal med arbetsmarknadens parter om hur detta ska läggas upp. Dessutom ska de som har mycket svåra sjukdomar få behålla sin sjukpenning på 80 procent, utan någon tidsgräns. 

– Vi sätter inga diagnoser, men personer som är svårt sjuka ska få fortsätta att behålla den 80-procentiga ersättningsnivån om man tror att man ska kunna återgå i arbete, säger hon.

Huvudregeln är dock även fortsättningsvis 80 procents sjukersättning under ett år. Därefter blir det antingen sjukersättning eller förlängd sjukpenning i max 18 månader, men då blir ersättningen 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.
Cristina Husmark Pehrsson erkänner dock inte att regeringen backar från sitt ursprungliga förslag på grund av massiv kritik. 

Gäller redan i sommar
– Om man vill kalla kommentarer från remissinstanser för kritik kan man självklart göra det. Vi har skickat ut en departementsskrivelse för att kunna lyssna in olika instanser. Det är det som är meningen med remisser, annars hade vi lika gärna kunnat låta bli.

Regeringen lägger fram en proposition om sjukskrivningsreglerna den 27 mars. De ska träda i kraft från och med den 1 juli i år.