När hela kommun- och landstingssektorn gick över till det nya pensionsavtalet innebar det höga engångskostnader för landstingen. Men nu har åtminstone landstingen börjat höja sina överskott igen.

Från ett överskott på 4,3 miljarder kronor under 2005 sjönk överskottet 2006 till 1,8 miljarder. Men när de tillfälliga effekterna nu har försvunnit ur landstingens bokslut har överskottet åter stigit, till 3,2 miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

För kommunerna kan SCB ännu inte göra någon sammanställning eftersom bokslutet för Stockholms kommun ännu inte är klart.

De preliminära resultaten visar ett generellt något sämre resultat förra året än under 2006. Från att 97 procent av kommunerna visade ett överskott 2006 har andelen sjunkit till 90 procent under 2007. Tre procent visar nu ett större underskott än 500 kronor per kommuninnevånare. 2006 hade ingen kommun så stora underskott.