Hotell- och restaurangfacket (HRF) och dess a-kassa har ett gemensamt medlemsregister, och personalen som hanterar medlemsärenden delas mellan kassan och förbundet. Men den sista juni är det slut med det. A-kassan har sagt upp samarbetsavtalet.

– En viktig anledning är att det varit problematiskt att de anställda haft dubbla arbetsgivare när det gäller myndighetsutövningen, säger Anna-Lena Lundh, föreståndare för HRF:s a-kassa.

Nyordningen kommer att innebära neddragningar i personalstyrkan. I dag betalar a-kassan tio av sammanlagt 25 heltidstjänster inom medlemshanteringen. Tjänsterna är fördelade på fem kontor i landet. I sommar ska a-kassans medlemshantering samlas till ett kontor, med mellan sex och åtta heltidsanställda.

Förhandlar om flytt
Kontoret kommer att ligga antingen i Västerås eller i Norrköping. Än så länge pågår förhandlingar om lokaliseringen med de anställdas fack, Handels, men efter påsk ska läget vara klart.

Även för förbundet blir det förändringar när a-kassan drar sig ur samarbetet. Rolf Jerling, ekonomichef på HRF, säger att det ännu är oklart om förbundet behåller medlemshanteringen på fem ställen eller om den samlas till ett kontor. Det är inte heller klart hur många tjänster som blir kvar för fackets del.

Rolf Jerling säger att delningen av medlemshanteringen skett i samförstånd, och att en avgörande orsak är att den förhöjda a-kasseavgiften är svår att administrera.

Bättre för båda?
Anna-Lena Lundh tror att den nya organisationen blir bättre för både facket och a-kassan.

– Rollerna blir tydligare. Vi kan hantera vår myndighetsutövning som är vårt uppdrag och facket kan hantera sina fackliga uppgifter på ett bättre sätt när det inte behöver svara på frågor om våra avgifter, säger hon.

Medlemmarna kommer främst att märka förändringen då de, från och med i sommar, får två inbetalningskort: ett för fackavgiften och ett för a-kassan.

Det är bara samarbetsavtalet om medlemsregistret som a-kassan sagt upp. Kassan och facket kommer även i framtiden att ha en gemensam administration när det gäller bland annat växel, ekonomi och reception.