/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/gps_1108.jpg
De har mycket nytt att lära om varandras sektorer och arbetsplatser inför en sammanslagning av förbunden. Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg visar runt Tommy Andersson från Grafikerna, till vänster, och Per-Olof Sjöö från Skogs- och träfacket, till höger, på Bravikens pappersbruk. Foto: Brita Nordholm/Scanpix.

– Det är som en rockturné, men vi har inte lyckats slå sönder några hotellrum än, säger Per-Olof Sjöö, avtalssekreterare på Skogs- och träfacket.
Tillsammans med ordförandena i Grafikerna och Pappers åker han runt i landet för att höra medlemmarnas åsikter om planerna på ett nytt storförbund.

Regnet hänger i luften tillsammans med den tunga röken från pappersbrukets skorstenar. Det är massivt grått när tre män från förbundskontoren i Stockholm kliver in genom gallergrindarna på Bravikens Pappersbruk i utkanten av Norrköping.

– Det är säkrare än Riksbanken det här, skojar Tommy Andersson, ordförande för Grafikerna, när han registreras och passerar vändkorsen i vakten.

Braviken är fjärde stoppet på förbundsledningarnas turné genom Sverige. De tre fackförbunden inom skogsindustrin reser runt för
att berätta om tanken på en sammanslagning. Utredningen om ett gemensamt storförbund ska vara klar om några veckor.

– Det är hektiskt nu. Åtminstone 70 procent av arbetstiden går åt till utredningen, säger Tommy Andersson.
Men ute på arbetsplatserna har många aldrig hört talas om sammanslagningen.

"Vad är det för nåt?"
När förbundsledarna och ett medieuppbåd väller in i kontrollrummet vid massamaskinerna ser pappersarbetarna mest förvånade ut. Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg berättar att det är GPS-utredningen som är på turné.

– Vad är det för nåt? Det har jag inte hört nåt om, säger Pentti Kylliäinen, och vänder sig bort från dataskärmarna för att betrakta sin förbundsordförande.

Jan-Henrik Sandberg förklarar att GPS är de tre förbundens initialer och att utredningen handlar om en sammanslagning av fackförbunden.

– Jag tycker vi ska gå ihop med Kommunal i stället så vi kan stödja de underbetalda kvinnorna, säger Patrik Forsberg, som just satt sig vid fikabordet.

Har en gemensam råvara
Jan-Henrik Sandberg svarar att det är vanligare att förbund som liknar varandra och jobbar i liknande branscher går samman. GPS-förbunden har en gemensam råvara, skogen, och flera gemensamma arbetsgivare. Dessutom är det relativt små förbund som tappat många medlemmar på grund av rationaliseringar och därför behöver varandra. 

Stödja underbetalda kvinnor kan de göra ändå, genom LO-samarbetet, och ett stort förbund blir starkare än tre små. Massaoperatörerna lyssnar, men när förbundsrepresentanterna dragit vidare och matlådorna hämtats från personalrestaurangen kommer frågorna och kommentarerna.

– Pappers har varit ett starkt fack av tradition. Klart de andra vill gå ihop med oss, säger Pentti Kylliäinen.

Kollegan Patrik Forsberg protesterar och säger att Grafikerna också är ett stolt gammalt förbund och att Skogs- och träfacket faktiskt är störst av de tre.

Värnar om närheten
Det som oroar med en sammanslagning är att närheten till facket ska gå förlorad. Pappers har i dag avdelningar på nästan alla arbetsställen, och de står direkt under förbundet. 

– Ju större och otympligare det blir desto mindre roll spelar mina åsikter. Det blir svårt att göra sig hörd, säger Pentti Kylliäinen, och de andra hummar instämmande.

GPS-turnén vandrar vidare förbi de bullriga pappersmaskinerna in i tysta kontrollrum. De flesta vi möter har dålig koll på sammanslagningsplanerna, och det är ont om frågor när förbundsledarna vill dra i gång diskussioner.

Många frågetecken
Även om sammanslagningen inte diskuterats i fikarummen, är den ett hett tema bland dem som jobbar fackligt. Lena Ålundh, ordförande i Pappers Norrköpingsavdelning, ser många fördelar, men tvekar ändå:  Hur ska det bli med det lokala arbetet? Vad händer med avtalen? Ska allt centraliseras och hur blir det med medlemsavgiften? Jan-Henrik Sandberg ger lugnande besked. Avtalen lever sitt eget liv och de lokala organisationerna på storföretagen blir kvar, även om de kanske kallas klubbar i framtiden.

Efter sex timmar lämnar GPS-turnén Braviken. Två stopp återstår innan utredningen är klar.

– Jag hoppas att vi får medlemmarna med oss. Jag tror stenhårt på en sammanslagning, säger Tommy Andersson, innan han och de andra kliver på tåget som ska ta dem tillbaka till förbundskontoren i Stockholm.

FAKTA: Utredning klar i april
GPS är en förkortning för Grafikerna, Pappers samt Skogs- och träfacket. Utredningen om att slå samman de tre förbunden startade i höstas och ska vara klar i början av april. I slutet av april tar förbundens styrelser ställning till förslaget. Det slutgiltiga beslutet fattas på förbundens parallella kongresser den 28 till 29 september. Om alla, eller två av förbunden, säger ja till sammanslagningen bildas det nya förbundet vid halvårsskiftet 2009. Det nya storförbundet får runt 80.000 medlemmar.
Källa: GPS-utredningen.

Läs också: allt om GPS-utredningen och det senaste i debatten på GPS:s hemsida