Förbundens ekonomi urholkas kraftigt när facket tappar medlemmar. Nu förs debatten allt högre om hur facken ska möta en ny verklighet.
 
Utträdet från LO-förbunden har fått stora ekonomiska konsekvenser för flera fack. Under 2007 förlorade förbunden tillsammans inkomster som för ett helt år motsvarar 234 miljoner kronor, enligt LO-Tidningens beräkningar. Till det kommer i flera fall avdelningsavgiften, och den totala ekonomiska förlusten kan för en del fack bli mycket hög.

Det största förbundet, Kommunal, förlorade nära 65 miljoner kronor trots ett medlemstapp under genomsnittet. Hotell- och restaurangfacket har mist 18,9 procent av medlemmarna på ett år, och är dessutom det förbund som förlorade mest per kvarvarande medlem, 615 kronor.

Tydligt vilka som går
De som i första hand lämnar facken och a-kassan är medlemmar med låg inkomst och de som arbetar deltid. De som varit svårast att rekrytera, och som kanske mest behöver ett medlemskap i ryggen, är de första att lämna facken.

Inom Hotell och restaurang har var tredje medlem en tidsbegränsad anställning. Den genomsnittliga medlemmen jobbar bara 55 procent av en heltid och tjänar 10.000 kronor i månaden.

– Regeringens förhöjda finansiering, som slår lika oavsett arbetstid, blir då ett fruktansvärt hårt slag mot våra medlemmar, säger Hotell och restaurangs ordförande Ella Niia.

Hur ska då facken svara?
Genom att minska åtagandena och sänka avgifterna, eller tvärtom kanske höja avgifterna och ge mer för pengarna i en alltmer otrygg tid?

En arbetsgrupp inom Hotell och restaurang har jobbat fram ett förslag på temat ”att ställa om organisationen” och förbundet har i dagarna haft möten med avdelningarnas ordförande.

Fokus ställs på medlemsrekrytering, men också på att vårda de medlemmar förbundet redan har.

– Vi måste lyfta fram konkreta siffror på värdet av medlemskapet. Vad kollektivavtalet ger i löneökningar, hur mycket den avtalade extra semesterersättningen ger och värdet av de avtalade pensionsavsättningarna, avtalsförsäkringarna och hemförsäkringen i reda pengar, säger Ella Niia.

Smakar det så kostar det
Livs, som också förlorat många medlemmar, var ett av de första förbunden att sluta en inkomstbortfallsförsäkring för medlemmarna. Därmed ger medlemskapet en större trygghet, men kostnaderna blir också högre.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson säger:

– Vi tror på att förstärka medlemskapet och att inte tveka att höja avgiften om det behövs. Kan man visa att medlemsavgiften går till något som i slutänden gagnar medlemmen, både som enskild och som kollektiv, så är folk beredda att betala.

Enligt Livs beror knappt häften av medlemstappet på regeringens avgiftshöjning. Resten beror på ratio­naliseringar inom livsmedelsindustrin.

Men vad gör Livs om trenden fortsätter?

– Det gör den inte. Man måste komma ihåg att det här är en frukt av de förhöjda finansieringsavgifterna till a-kassan. Regeringen visste att det här skulle bli effekten, likaväl som vi visste det. Men när konjunkturen vänder nedåt och arbetslösheten ökar så förstår man vikten av att vara med i facken.

Enligt Hotell och restaurangs Ella Niia måste facket bli bättre på att tala om det grundläggande värdet av att vara många.

– En del säger att de har kollektivavtal även om de inte är medlemmar, men det räcker inte. Hela vår legitimitet som fackföreningsrörelse bygger vi på att vi är många, annars kommer vi heller inte att få något bra kollektivavtal. Det måste alla bli medvetna om.

FAKTA: Fackens dilemma

Den högre a-kasseavgiften gör att medlemmar lämnar facken. Ska facken svara med att minska verksamheten och sänka avgiften,
eller i stället öka sin verksamhet och kanske till och med höja avgiften?

  Medlemmar 31 dec 2007 Medlemsminskning 2006-2007 (procent) Så här mycket förlorade förbunden genom färre medlemmar 2007 (kronor) Tapp per kvarvarande medlem (kronor)
Hotell- och restaurang 46.043   23.321.000 615
Livs 40.166 -11,6 16.508.000 411
Grafiska 23.048  -8,8 6.828.000 296
Fastighets 35.429 -9,3 9.163.000 259
Transport 64.536 -10,1 16.191.000 251
Musikerna 3.103 -7,2 725.000 234
HAndels 154.251 -9,3 27.947.000 181
Pappers 21.161 -6,6 2.873.000 136
Skogs- och träfacket 49.397 -6,2 6.572.000 133
Kommunal 529.868 -6,0 64.692.000 122
Målarna 15.515 -5,2 1.638.000 106
Seko 140.486 -6,2 14.175.000 101
Byggnads 117.745 -7,6 10.990.000 93
IF Metall 407.939 -5,9 34.655.000 85
Elektrikerna 25.837 -1,2 1.169.000 45
         
Summa 1.674.524 -7,2 233.574.000 139


Läs också: artikeln "LO bantar och satsar samtidigt framåt", 14/3 2008