/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/w_l_wedin_1108.jpg /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/j_p_duker_1108.jpg /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/y_thorn_1108.jpg
Wanja Lundby-Wedin. Foto: Scanpix. Jan-Peter Duker. Foto: Scanpix. Ylva Thörn. Foto: Scanpix.

I tider av medlemsflykt byter LO strategi. Krav på lagändringar får ge vika. I stället riktas fokus mot att fler viktiga frågor ska regleras i samordnade kollektivavtal.

Två områden där LO har krävt lagändringar är heltid och tryggare anställningar. Men nu läggs gamla krav på förändrad lagstiftning åt sidan. I de nya riktlinjerna för fackliga strategier föreslår styrelsen, inför kongressen, att facket satsar ännu mer på kollektivavtalen.

– Vi tror att avtal är den bästa vägen eftersom vi tror att ansvarstagande parter är den bästa vägen, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Det ger en ökad stabilitet, anser LO.

Inte alltid eniga
Kanske låter en ökad satsning på fackets viktigaste vapen kollektivavtalet som en självklarhet. Men frågan är omstridd. Bakom fackets krav på lagstiftning har funnits ett rättviseskäl och en vetskap om att runt en av tio arbetsplatser saknar avtal. Och att vissa branscher har en särskild låg kollektivavtalstäckning och många oseriösa arbetsgivare. Liksom långtgående oenighet mellan parterna i vissa frågor.

I debatten brukar det vara arbetsgivarsidan som propagerar för tvåpartssamtal. Jan-Peter Duker, vice vd för Svenskt Näringsliv, bekräftar bilden när han kommenterar LO:s nya strategi:

– Det låter väldigt klokt och bra. Då visar LO allvar med att parterna ska återta en viss del av hegemonin (dominerande ställning) på arbetsmarknaden, säger han.

Behöver uppbackning
LO:s styrelse anser å sin sida att det krävs att alla parter, mer än i dag, visar att de står upp för kollektivavtalen. Inte minst inför fortsatta förhandlingar om nytt huvudavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

– Ska vi pröva avtalsvägen så kommer också frågorna att ställas på sin spets, säger Ylva Thörn, förbundsordförande för Kommunal, det förbund som varit mest motsträvig till att släppa lagkravet om rätt till heltid, en ödesfråga för förbundet.

Hon poängterar att lagstiftningsvägen finns kvar som ett andra alternativ, annars hade hon som ledamot i LO:s styrelse inte gått med på de nya riktlinjerna.

Förändrade villkor
LO-ledningen hävdar inte att den nya strategin är kopplad till att regeringen är borgerlig.

– Nej, rätten till heltid lyckades vi inte få in i någon lag trots tolv år med socialdemokraterna vid makten, säger LO:s näringspolitiska chef Irene Wennemo.

Kopplingen är i stället att regeringar byts och med dem lagar.

– Här fick vi en lagstiftning om tryggare anställningar före valet 2007 som den nya regeringen rev upp, säger Wanja Lundby-Wedin.

FAKTA: Tre viktiga punkter
Några av förslagen i riktlinjerna:

  • att LO verkar för bättre anställningstrygghet – i första hand genom kollektivavtal och i andra hand genom förändrad och förbättrad lagstiftning,
  • att LO verkar för rätt till heltid,
  • att LO-förbunden gemensamt utarbetar en samlad strategi för att klara en hög kollektivavtalstäckning i alla branscher.

Läs också: artikeln "Ordföranden har tröttnat på tugget", 13/3 2008