/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/l_hakansson_1108.jpg
– Det har blivit för dyrt att vara med i både förbund och a-kassa.Vi måste ha siktet inställt på att en ny regering sänker avgiften till a-kassan efter nästa val, säger LO:s tredje vice ordförande Leif Håkansson. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix.

För LO får medlemstappet omedelbara konsekvenser. Men ett nytt avtal med förbunden och fler medlemmar ska på sikt förbättra verksamheten.

LO:s verksamhet är beroende av förbundens avgifter till centralorganisationen. Avgiften är i normalfallet 13:80 per medlem och månad, en summa som inte har ändrats eller skrivits upp med inflationen sedan 1991. LO:s inkomster har därmed redan minskat för varje år under en lång tid. Till det kommer förra årets medlemstapp, som på helår minskar inkomsterna med ytterligare 21 miljoner kronor.

Redan tidigare har LO beslutat om stora nedskärningar i verksamheten, och omkring 40 tjänster är på väg att dras in.
Men LO:s tredje vice ordförande Leif Håkansson är ändå optimistisk.

Utsatta går
– Vi räknar inte med att ha ett medlemstapp på längre sikt och vi skriver in nya medlemmar i stort sett i samma utsträckning som tidigare. Det som har hänt är att vissa grupper har lämnat oss, speciellt utsatta och de som har svårt att motivera att vara med i a-kassan.

Leif Håkansson ser två vägar tillbaka mot en stabil LO-organisation. Dels att förbunden vinner tillbaka medlemmarna, dels att förbundens avgift till LO blir mer förutsägbar.

Planerar för framtiden
I LO:s finanskommitté, där fem stora förbund är representerade, finslipas just nu ett konkret förslag på hur avgiften från förbunden ska knytas till ett index och därmed göras långsiktigt hållbar.

– Det är inte formellt beslutat ännu, men ökar intäkterna för förbunden ska det ge ett plus för LO-avgiften, säger Leif Håkansson.

Med en mindre organisation kommer LO heller inte att bevaka alla samhällsfrågor.

– Vi försöker i stället få ett samarbete där LO-förbunden bevakar vissa frågor utifrån hela LO-perspektivet.

De tunga frågorna kring avtalsrörelsen ligger dock kvar på LO.

När är då medlemmarna tillbaka i facken?

– Det är svårt att säga, men medlemstappet nu beror på att det har blivit för dyrt att vara med i både förbund och a-kassa. Så vi måste i första hand ha siktet inställt på att en ny regering sänker avgiften till a-kassan efter nästa val, säger Leif Håkansson.

Läs också: artikeln "Medlemstappet gör hål i fackkassan", 14/3 2008