Med den täta utställningen Flagor av en stad fortsätter Anna Finney (född 1971) att fästa sin blick på de sidor av staden som är lätt att förbigå. Hon dröjer kvar vid ett vackert mönstrat galler, en sliten postbox eller vid flickan som drömmande tittar ut genom ett fönster.

Samtidigt undviker hon att skapa en romantiserad bild av stadens periferier. Snarare blir Finneys målningar till lågmälda men distinkta iakttagelser. Vilket beror på att hon konsekvent tar sina motiv på allvar, hur banala eller konsthistoriskt belastade de än kan vara.

Som i en av de sex målningarna ”Tunneln” från 2007. I den ser vi hur ett slitet järnvägsspår försvinner rakt in i en mörk tunnel. Det kompakta mörkret, utan en ljusstrimma, fångar länge min blick. Ett mörker som är lika skrämmande som lockande.

Utställning: Anna Finney
Galleri: Brändström & Stene
Var: Hudiksvallsgatan 6, Stockholm
Pågår: Till och med 30 mars 2008

Thomas Olsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen