Var tredje arbetssökande söker inte de jobb som anvisats av Arbetsförmedlingen. Många uppger också felaktigt att de sökt ett arbete fast de inte har gjort det.

– Det är givetvis oroande. Den andelen ligger ligga något högre än vad vi tidigare trott, säger Bo Bylund, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Varje vecka anvisar Arbetsförmedlingen mellan 10 000 och 15 000 jobb till arbetssökande. Ett av kraven för att få ersättning från a-kassan är att den arbetslösa aktivt söker jobb.

Men var tredje person som fått en anvisning söker inte arbetet.

Falska uppgifter
Dessutom uppger var fjärde person att de har sökt anvisat jobb fast de inte har gjort det, enligt en ny studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

För arbetslösa finns det giltiga anledningar till att inte söka jobb som de får anvisade. Den sökande kan ha fått annat arbete, börjat studera eller av andra anledningar slutat få ersättning från a-kassan.

Forskarna från IFAU säger dock att det endast är en delförklaring till varför inte fler hade sökt de anvisade arbetena.

Många förklaringar
I en annan studie, som ännu inte publicerats, lät delegationen mot felaktiga utbetalningar TNS Gallup göra 15 djupintervjuer med personer som inte sökt anvisat jobb.

De gav en rad förklaringar till varför.

– Några ansåg att de inte hade rätt utbildning eller erfarenhet för jobbet, säger Lena Olofsson, utredningsassistent på delegationen.

Andra skäl var att de arbetslösa ansåg sig vara över- eller underkvalificerade, att de inte ville pendla eller flytta för jobbet.

– En del hade också deltidsjobb eller var vikarier och var nöjda med det, säger Lena Olofsson.

Slarvar och glömmer
Slarv, glömska och uppgivenhet eller att de själva ville bestämma vilka jobb de skulle söka, var andra förklaringar som nämndes i djupintervjuerna.

Lena Olofsson säger att relationen till arbetsförmedlaren och familjens ekonomi också spelar roll för om en arbetslös ska söka de anvisade platserna.

Familjer med god ekonomi har råd att ta smällen om a-kasseersättningen dras in.

I år driver Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ett projekt som granskar Arbetsförmedlingens kontroll av om de arbetssökande vill och kan ta jobb.

– Det är helt avgörande för arbetslöshetsförsäkringens legitimitet att personer som får a-kassa söker de jobb som de anvisas, säger Anne-Marie Qvarfort som är generaldirektör för myndigheten.

Matchningen OK
Forskarna på IFAU har också undersökt hur Arbetsförmedlingen klarar att matcha lediga jobb med arbetssökande.

– Jag blev förvånad över att det var så bra. Det trodde jag inte då vi började vår studie för ett år sedan, säger Per Engström som är en av forskarna bakom rapporten.

Mellan 13 och 14 procent av dem som söker en plats anvisad av Arbetsförmedlingen erbjöds senare jobbet.

Och 15 procent av arbetsgivarna uppger att de som söker ett anvisat arbete har fel kvalifikationer.

IFAU:s studie grundar sig på 3 000 anvisningar under augusti till september 2007 samt en arbetsgivarenkät som 73 procent besvarade.