Teknikföretagen vill gå samman med Metallgruppen och Industri- och kemigruppen. Målet är att bilda en gemensam arbetsgivarorganisation.

– Diskussioner har vi fört länge, men de har intensifierats efter avtalsrörelsen, säger Karl Olof Stenqvist, vice vd på Teknikföretagen.

Motsvarighet till Almega
Grundidén är, enligt flera källor LO-Tidningen talat med, att bilda en gemensam huvudorganisation med olika arbetsgivarförbund under, så som Almega fungerar inom tjänstesektorn. Förebilden är organisationen Dansk industri som samlar de danska industriarbetsgivarna och liknande konstruktioner finns även i Norge och Finland.

Enligt Karl Olof Stenqvist diskuteras även andra samarbetsformer, men ännu inte sammanslagningar till ett enda förbund.

– Det finns inga beslut, bara interna diskussioner. Men så långt som till sammanslagningar har det inte kommit. Det är mer prat om flytta verksamhet från ett hus till ett annat, och om att ha gemensamma servicebolag och sådana saker. Vi är inte framme vid lösningar som Unionen eller IF Metall.

Praktiska fördelar
Fackens sammanslagningar har ändå bidragit till diskussionerna om en ny organisation. Karl Olof Stenqvist säger att det vore praktiskt med en enad arbetsgivarpart i avtalsförhandlingarna med IF Metall och Unionen.

En enad organisation skulle också bli både billigare och starkare. Den skulle bättre kunna hävda industriarbetsgivarnas intressen, både i förhandlingar och i samhällsdebatten, där industriavtalets normstatus allt oftare ifrågasätts.

Tanken är att ha en ny organisation klar i god tid före nästa avtalsrörelse.

– Målet är klart att ha en tydlig och klar struktur när processen sätter i gång, säger Karl Olof Stenqvist.

Gillar inte upplägget
Alla är dock inte lika positiva. Bengt Huldt, som är vd för Metallgruppen, berättar att Metallgruppens styrelse nyligen tackat nej till Teknikföretagens förslag om att bilda en gemensam större organisation.

– Vi har sagt nej, men jag vill inte gå in på motivet för det håller fortfarande på att diskuteras. Vi har ännu inte förklarat och kommunicerat beslutet till huvudmännen, säger han.

Däremot pågår en utredning om ett närmare samarbete mellan Metallgruppen och Industri- och kemigruppen, där en sammanslagning av organisationernas administration diskuteras. 

Även Kerstin Brodowsky, vd för Industri- och kemigruppen, säger att det enda som är aktuellt för tillfället är utredningen om samarbetet med Metallgruppen. Hon vill hon inte säga om även Industri- och kemigruppen fått något förslag från Teknikföretagen.

– Vi kommer att ha styrelsemöte snart och om frågan har aktualiserats kommer vi att diskutera det där, säger hon.

FAKTA:
Metallgruppen består av tre arbetsgivarorganisationer som tillsammans har 640 medlemsföretag med drygt 50.000 anställda. Teknikföretagen representerar mer än 3.400 företag som har runt 300.000 anställda. Industri- och kemigruppen har drygt 1.200 medlemsföretag med mer än 95.000 anställda.