Löneupproret bland landets sjuksköterskor sprider sig. Hittills har 2.000 sjuksköterskor hotat med uppsägning om inte lönerna höjs kraftigt och möjligheten till vidareutbildningen förbättras.

– Det är ett så stressat yrke att vi inte alltid har tid med patienterna. Dessutom är det dåligt betalt så jag tänker inte stanna kvar med den lönen jag har i dag, säger sjuksköterskan Sara Torgén på Centrallasarettet i Västerås.

Hon är en av hittills 2.000 sjuksköterskor som skrivit under ett löneuppror på internet där de deklarerar att de kommer att säga upp sig om inte avtalet blir tillräckligt bra.

Sprider sig i Sverige
Sjuksköterskorna kräver en höjd ingångslön från 18.000 kronor i månaden till 23.000. Dessutom vill de ha ett lönepåslag på 5.000 kronor i månaden för de som jobbar redan i dag. Löneupproret startade i Västerås men har spridit sig över hela landet. Bland sjuksköterskorna finns ett stort missnöje med, vad de anser, att lönerna ligger för nära undersköterskornas. Medellönen för en sjuksköterska i Sverige ligger kring 23.000 i månaden och en undersköterska har ungefär 19.000 kronor i månaden.

– Undersköterskorna är rätt lönesatta, de borde kanske ha ännu mer. Men våra grupper har minst treåriga högskola och vår medellön ligger inte mycket över deras. Det finns ett pris för vår kunskap och det är högre än vad som betalas i dag, säger Susi Nilsson, styrelsen för Vårdförbundets avdelning i Skåne.

I Skåneavdelningen tar facket också avstånd från uppsägningarna men samtidigt planeras ett tiotal aktioner för att stödja lönekraven.

Stödjer inte upproret
Även på flera andra håll i landet planerar Vårdförbundet manifestationer mot vad det anser vara för låga löner. Men för Vårdförbundet är upproret känsligt.

– Det är bra att folk säger sina åsikter om lönerna men Vårdförbundet ställer sig inte bakom uppsägningarna, säger Tor Enqvist, pressekreterare.

Kollektivavtalet för sjuksköterskorna löper ut den sista mars och medlare är inkopplade. I höstas sade 12.000 sjuksköterskor i Finland upp sig i en facklig aktion. Det resulterade i 22-procentiga lönelyft och återanställning.

Läs mer: om upproret på hemsidan för Löneupproret 2008

Läs också: artikeln "25-procentig lönehöjning gick igenom", 20/11 2007
Läs också: artikeln "Hög tid att svara medlarna", 19/11 2007
Läs också: artikeln "Nu hotar uppsägningsvågen rulla in", 15/11 2007