Snuvig, trött och utmattad? Du är inte ensam. Mars är en av årets värsta sjukskrivningsmånader.

Det finns mönster i nästan allt, även sjukskrivningar. Och den här månaden, mars, är en av dem då vi är mest sjuka.

– Sjukfrånvaron brukar vara högst i mars och februari och ibland januari, säger Torkel Brinkenfeldt, utredare på Statistiska centralbyråns arbetskraftundersökning.

Toppar på vårvintern
I mars och februari förra året var cirka 160.000 personer borta från jobbet, vardera månaden, på grund av sjukdom. Och samma mönster går igen från år till år. I mars och februari är sjukfrånvaron hög.

Det märks bland annat i landstinget i Västerbotten där många i personalen stannar hemma från jobbet på grund av sjukdom.

– Just nu har vi en topp. Förra veckan fick jag flera rapporterar om att många har fått vinterkräksjukan. Sedan är det allergier, förkylningar och influensa, säger Hans-Erik Andersson, arbetsmiljöstrateg på landstinget i Västerbotten.

Även deppigare
Under våren blir det också en viss ökning av antalet depressioner. Den snabba växlingen mellan mörker och ljus gör att personer kan få vår- respektive höstdepressioner, visar forskning från bland annat Karolinska institutet. Enligt Statistiska centralbyråns ökar antalet sjukskrivningar även i oktober och november.

Men under semestermånaden juli är sjukskrivningarna som mest ovanliga. Den månaden rapporterar drygt 100.000 att de är sjuka.

FAKTA: Så undviker du förkylningar
Förkylning är den vanligaste formen av luftvägsinfektion. Förkylningsviruset sprids lättare inomhus än ute, där smittämnet skingras snabbare.

  • Undvik att ta folk i hand och håll ett visst avstånd till andra, särskilt när man nyser eller hostar.
  • Tvätta händerna ofta och noga i förkylningstider.
  • Använd pappersnäsdukar.

Källa: Sjukvårdsrådgivningen.