Den som har ett val, väljer inte en partitrogen och odemokratisk organisation som LO. Många av era anslutna fack, särskilt industrifacken, har en märklig uppfattning om vad demokrati är. Demokrati är att fritt få bilda sig en uppfattning utan påverkan. Motsvarande ”fria” fackförbund, finns i både Vitryssland och Kuba.

Jag tänker på det senaste särtrycket från Dagens Arbete om att ”ta debatten med Sverigedemokraterna”. Det framgår också att 8 procent av unga industriarbetare, kan tänka sig att rösta på sverigedemokraterna. Har industrifacken rätt att offentligt uppfostra en stor del av LO:s medlemmar på arbetsplatserna? Hur förödmjukande är inte det?

Håkan