I LO-Tidningen (se länk nedan) argumenterar de tre ledarna för Byggnads Lindholm, Ljungdell och Emanuelsson för att LO ska verka för att Sverige får ett undantag i förhållande till EU så att vi kan förbehålla oss rätten att få bestämma om vi ska ha kvar våra kollektivavtal. Bakgrunden till debattartikeln är EU-domstolens uttalande vad det gäller Lavalmålet. Lyckas inte Sverige med att få ett sådant undantag menar debattörerna att man skafolkomrösta om Lissabonfördraget. Detta vill vi understödja.

EU:s nya grundlag innebär att medlemsländernas vetorätt slopas på ett stort antal områden. De stora ländernas inflytande ökar drastiskt. EU ska utveckla ett militärt försvar och nya steg tas i riktning mot en federal polismakt och åklagarmyndighet. Däremot sker inga förändringar av EMU-politiken. Precis som tidigare kommer Sverige att sakna undantag för att införa euron. Vår folkomröstning om EMU år 2003 väger lätt.

Lissabonfördraget innebär en så stor maktöverlåtelse från Sveriges riksdag till EU:s överstatliga institutioner att det strider mot vår nuvarande grundlag. Därför måste det svenska folket få avgöra frågan om Sverige ska godkänna Lissabonfördraget i en folkomröstning.

Folkomröstningen om EMU 2003 innebar inte bara ett nej till euron utan var också ett besked från de svenska väljarna om att de inte önskar mer av centralisering, överstatlighet och maktkoncentration i det europeiska samarbetet. Om den politiska överheten ändå rusar vidare och fortsätter att visa sin oförmåga att vara lyhörd riskerar vi att få en allt djupare klyfta mellan beslutsfattare och vanligt folk.

Vår uppfattning är att riksdagens eventuella godkännande av Lissabonfördraget föregås av en folkomröstning. För oss är det givet att svensk fackföreningsrörelse verkar för en sådan folkomröstning.

Läs också: debattartikeln "Kräv undantag för svenska modellen!", 22/2 2008


Ingela Eriksson-Thelin
Jan Strömqvist
Kommunalare och huvudskyddsombud