ANALYS. Regeringen har dragit igång en kampanj mot fusk i de sociala trygghetssystemen. Upplägget är att våldsamt överdriva fuskets omfattning. Därmed ska regeringen få en förevändning att ytterligare försämra försäkringarna.

Regeringen har fått eldunderstöd från den statliga Delegation mot felaktiga utbetalningar (FUT). Denna har gissat att samtliga felaktiga utbetalningar uppgår till 20 miljarder, varav ungefär hälften anses bero på medvetet fusk och resten på oavsiktliga fel.

Grunden för påståendet är bräckligt. Delegationen hade anlitat olika experter som spekulerat över fuskets omfattning. Med en så tvivelaktig metodik kan man få fram nästan vilka resultat som helst.

Liten andel fusk
Försäkringskassan kommer i sitt remissvar på FUT-utredningen fram till en helt annan bedömning. Försäkringskassan uppskattar
att de felaktiga utbetalningarna uppågår till mellan 1,1 till 2,6 miljarder. Av detta anser Försäkringskassan att bara mellan 0,3 till 0,9 miljarder utgörs av medvetet fusk.

Om vi får tro Försäkringskassan är alltså det medvetna fusket inom dess område 15 till 20 gånger mindre än vad FUT-delegationen gissat.

Hur kan det komma sig att bedömningarna skiljer sig åt så radikalt? En förklaring är att Försäkringskassan använt sig av vetenskapligt beprövad metodik. Kassan bygger sina slutatser på kontroller av slumpmässigt utvalda ärenden. Resultaten bygger alltså på kontroll av människor av kött och blod, inte på lösa spekulationer.

Ovanligt med stora bluffar
En annan förklaring är att FUT-delegationen antar att allt fusk omfattar hela det ersättningsbelopp som betalas ut. Men detta är ett orimligt antagande. Det mest vanliga fusket torde vara att en mindre del av ersättningsbeloppet har betalats ut på felaktiga grunder.

I samma veva som remissvaret lämnades presenterade Försäkringskassan en ny undersökning av fusket i föräldraförsäkringen,
som ju av regeringen förmodas vara orimligt högt.

Också denna studie bygger på en kontroll av verkliga ärenden. Av 1.200 slumpmässigt utvalda fall som granskades visade sig 1,6 procent av utbetalningarna vara felaktiga. Alla fel handlar dock inte om fusk utan beror på att föräldrarna gjort misstag när de fyllt i blanketterna.

Låtsas som det regnar
Socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrsson har svårt att ta till sig de nya rönen. I stället för att glädjas över att svenskarna är ofantligt mycket hederligare än hon fördomsfullt trott så låtsas hon som om det regnar.

I fuskdebatten har regeringen gått i sin egen fälla. Med pinsam tydlighet framgår ju att det är regeringen som fuskar grovt med fakta. Om regeringen vill rädda ansiktet borde den välja en annan inriktning på fuskjakten. På skatteområdet förekommer utan tvivel ett omfattande fusk, som handlar om ofantliga belopp. Bara skatteflykten till utlandet antas uppgå till 40 miljarder. Företagens momsfusk är minst lika stort.

Antyds tillhöra topparna
Även om siffrorna är osäkra är klart att här finns mycket stora pengar att hämta för en fuskjagande regering. Nyligen framkom att Riksskatteverket från sin tyska kollega fått bevis för att ett hundratal förmögna svenskar, av vilka en del antyds tillhöra topparna i Svenskt Näringsliv, olagligt fört ut hundratals miljoner till skatteparadiset Lichtenstein.

Vad gör regeringen? Jo, finansministern aviserar att han vill avskaffa den skatteflyktslag som gör det möjligt att klämma åt skattebrottslingarna. Regeringens politik är skamlig. Småbarnsföräldrar och sjuka misstänkliggörs och stämplas som förbrytare. Men åt de verkligt stora skurkarna som snor åt sig miljardbelopp gör regeringen inte ett smack.