Ett av våra mål med debattartikeln i LO-tidningen (se länk nedan) var att starta en debatt om EU:s roll i Lavalmålet. Nu är debatten igång!

Wanja Lundby-Wedin och Erland Olausson svarar i LO-tidningen (29 februari) att det absolut viktigaste för LO:s ledning är att så snabbt som möjligt begränsa EG-domens skadeverkningar i Sverige, men även att vi ska anpassa oss. Vi tänker absolut inte anpassa oss och skadeverkningarna måste elimineras helt och hållet. Den svenska modellen skulle inte hotas, enligt vad vi blev lovade då vi röstade om medlemskap i EU 1994.

Kan upprepas på nytt
Med sin dom har EG-domstolen startat ett starkt missnöje ute på arbetsplatserna. Ett missnöje som kan växa och flamma upp till ilska när byggnadsarbetare, och andra arbetare, får se sina löner och arbetsvillkor försämras. Det är risken när utländska företags anställda får arbeta för minimilöner som legitimerats av EG-domstolen. Vi ser inte att Lissabonfördraget skulle förhindra
EG-domstolen att fatta liknande domar som Lavaldomen i framtiden.

Vi förvånas över Margot Wallströms uttalande om kollektivavtalen i LO-tidningen (se länk nedan). Lavaldomen är en dom mot alla avtal i Sverige, inte bara mot Byggnads avtal.

Inget offerlamm
Byggnads fackliga arbete utgår ifrån medlemsnytta och starka principer, som till exempel ”allas lika rätt och värde”. Därför opponerar vi oss mot att bli behandlade som offerlamm i ett europeiskt politiskt spel.

Byggnads medlemmar känner igen orättvisor när de uppstår. Våra medlemmar accepterar inte lönedumpning, företagens orättvisa konkurrensvillkor eller osolidariska mål för kommande generationer. Vi känner oss kränkta på allas vägnar, inklusive arbetskraftsinvandrares, när dessa orättvisor visar sitt fula tryne. Byggnads medlemmar är, och kommer att vara, motståndare till antidemokratiska handlingar och röster var de än uppstår. Vi vill att riksdag och regering ska förstå att vi är för en öppen marknad, vi är av fri vilja med i den europeiska gemenskapen, men vi villkorar vårt medgivande.

  • Vi säger nej till ett EU-fördrag som inte tar ställning till Vaxholmsfrågan, inte nej till medlemskap i EU.
  • Vi säger nej till ett fördrag som skapar diskriminering, inte nej till en fri arbetsmarknad.
  • Vi säger nej till ojämlika konkurrensvillkor för företagande, inte nej till utländska byggföretag.

Socialdemokraterna och LO får inte tveka. De ska inte skriva under EUs fördrag i september om inte Vaxholmsfrågan är löst. Det måste vara självklart att facket får ta till konflikt för att hindra social dumpning.

Vi hoppas att vidare eftertanke och samtal med förbunden leder till en debatt om Lavalmålet på LO:s kongress i sommar. Och att denna debatt mynnar ut i ett radikalt, konstruktivt beslut.

Läs också: debattartikeln "EU-fördraget minskar juristernas makt", 28/2 2008

Läs också: artikeln "Det är en besvärlig debatt", 22/ 2 2008
Läs också: debattartikeln "Kräv undantag för svenska modellen!", 22/2 2008

Johan Lindholm
Ordförande Byggettan

Roland Ljungdell
Ordförande Byggnads Södra Skåne

Tomas Emanuelsson
Ordförande Byggtolvan Göteborg

Skriv till debattredaktören