/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/Daniel_Melen_1008.jpg
– Arbetsgivarna vill inte anställa personer med begränsad arbetsförmåga om de kan få någon som är fullt frisk, säger Daniel Melén.

Problemet för arbetslösa med dålig hälsa är inte i första hand att de faller mellan myndigheternas stolar. Utan att arbetsgivarna inte vill anställa dem, enligt Daniel Melén, sociolog vid Lunds universitet.

I flera år har myndigheter och politiker grubblat på hur sjukskrivna som också är arbetslösa ska komma tillbaka till arbetslivet.
Arbetslösa är nämligen sjukskrivna i större omfattning än de som har jobb. Om två personer får samma diagnos kommer, statistiskt sett, den som har en anställning att avsluta sin sjukskrivning snabbare än den som inte har det.

Det här har tolkats som att arbetslösa sjukskrivna saknar motivation att bli friska (sjukpenningen är ju som regel högre än arbetslöshetsersättningen). Det har också setts som ett fel i försäkringssystemet, som klassar människor som för friska för sjukpenning och för sjuka för a-kassa.

Lösningen skulle bli bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De båda myndigheterna har fått särskilda resurser för det här samarbetet, som fortfarande pågår över hela landet.

Men hjälper medicinen?
Daniel Melén har följt samverkan i prakti-ken. I ett år (2004) satt han med i en styrgrupp där chefer vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utformade satsningen. Året där-efter följde han handläggare som arbetar med samverkan och talade med de försäkrade själva.

– Trots att myndigheterna har extra resurser för samverkan, och trots att de väljer ut motiverade personer för den här satsningen, är resultatet klent. Bara en tredjedel av dem som deltagit i samverkan kommer tillbaka till arbete eller utbildning, säger Daniel Melén.

– Och de som kommer tillbaka gör det oftast med lönebidrag eller andra subventioner.

Stark vilja
I sin doktorsavhandling drar Daniel Melén slutsatsen att det verkliga problemet inte är dåligt samarbete mellan myndigheterna. Och inte heller bristande motivation – de sjukskrivna han mött har tvärtom en mycket stark vilja att bli friska och börja arbeta.

– Problemet finns på arbetsmarknaden. Det syns ju tydligt att arbetsgivarna inte vill anställa personer med begränsad arbetsförmåga om de kan få någon som är fullt frisk.

– Eller rättare sagt, man vill inte anställa personer med ett arbetshandikapp till samma pris. Först när man kan få dem till rabatterat pris blir de aktuella.

FAKTA: Fler sjuka i jobb
Sverige måste genomföra och följa upp åtgärder som ska få fler sjukskrivna i arbete, konstaterade EU-kommissionen i sin senaste rapport om tillståndet på arbetsmarknaden i EU.

Ladda ner: hela avhandlingen " Sjukskrivningssystemet – Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna" (pdf-fil)