Ändrade ob-regler och förändringar av karensdagen blev det för 3.000 sophämtare då Transport och Biltrafikens arbetsgivarförbund kom överens om ett nytt kollektivavtal.

– Vi räknar med att avtalet är värt cirka 12 procent, säger Transports ombudsman Mikael Johansson.

Olika påslag
Avtalet som gäller från och med den 1 mars ger en lönehöjning på 900 kronor första året, och 800 kronor om året de två efterföljande åren. Sophämtarna lämnar sitt tidigare ob-system där tillägget var angivit som ett kronpåslag.

I det nya avtalet betalas ersättningen ut efter en procentsats av lönen.

– Vi vill på så sätt säkra att ob-tillägget följer med löneökningarna, säger Mikael Johansson.

Gav bort karens
En eftergift är förändringen av karenstiden. Med det nya avtalet införs en åtta timmars karenstid. Tidigare fick den som blev sjuk mitt på dagen endast ett löneavdrag för den återstående delen av dagen. Nu gäller karenstiden åtta timmar, oavsett om man blir sjuk på jobbet eller inte.

Dagens system, att arbetsgivarna på vissa ställen i landet kan välja mellan ackord- och tarifflöner, kvarstår.

– Den frågan ska vi diskutera senare i en arbetsgrupp, säger Mikael Johansson.

Läs också: artikeln "Hög lön och stor frihet ger bra jobb", 14/12 2007
Läs också: artikeln "Välbetalt men hetsigt och i vidrig miljö", 14/12 2007