Kvinnor inom industrin har mer enformiga arbetsuppgifter än männen och det får mindre fortbildning. Det visar en undersökning som IF Metall låtit göra.

– Det är nedslående att vi i vår upplysta tid fortfarande har en situation där kvinnorna har en så markant sämre arbetssituation än män. Och utvecklingen går åt fel håll, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

IF Metall har låtit Temo/Synovate intervjua 800 industriarbetare om deras arbetssituation. Resultatet visar på stora könsskillnader. En av de tydligaste är att kvinnorna har mindre kvalificerade och mer enformiga jobb än männen.

Manliga industriarbetare får betydligt oftare fatta egna beslut och lösa problem än kvinnliga. Dessutom har de mer kontakt med kunder och leverantörer. Kvinnorna upplever också sitt arbete som mer stressigt än vad männen gör.

IF Metall konstaterar att kvinnorna har lämnats i bakvattnet trots att arbetsmiljöarbetet de senaste 20 åren varit fokuserat på att få mer omväxlande och stimulerande jobb.

– Arbetsgivare och fack måste nu ta krafttag för att utveckla kvinnornas arbetsplatser så att de inte slits ut av stress och monotoni, säger Stefan Löfven, i en kommentar.

Undersökningen visar också att kvinnorna får mindre fortbildning än männen. Drygt hälften av kvinnorna, 52 procent, hade inte fått någon utbildning alls de senaste tre åren, att jämföra med 39 procent av männen.

Bara 29 procent av kvinnorna tror att de ska få kompetensutveckling det närmsta året, medan nästan varannan, 45 procent, av männen räknar med att de ska få utbildning.

Även om de kvinnliga industriarbetarna har sämre arbetsförhållanden än de manliga, gillar de sina jobb. Nio av tio kvinnor i undersökningen uppger de trivs på jobbet.