Inflationsspöket får fackförbunden att skruva på sig allt mer. Priserna stiger mer än väntat, men de fackförbund som har möjlighet att säga upp sista avtalsåret tvekar ändå.

Efter förra årets avtalsrörelse var många fackförbund nöjda med överenskommelserna.

– Det största lönelyftet någonsin, är Kommunals beskrivning.

Men under avtalsrörelsen räknade fackförbunden med att inflationen i stort sett skulle ligga på den nivå som Riksbanken har till uppgift att hålla, kring 2 procent om året.

Äter upp vinsten
I år blir inflationen 3,4 procent, bedömer Riksbanken. Det blir alltså mer luft och mindre reallöneökningar än förväntat. Och det är det som oroar allt fler fackliga förhandlare.

– Vi har fått bra avtal och löneökningar men om inflationen blir för hög så tappar vi det, säger Ella Niia, Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande.

Vissa fackförbund har inskrivit i avtalet att de kan säga upp det tredje och sista avtalsåret. Det gäller främst förbunden inom industrin samt Kommunal. Och det är en möjlighet som nu blivit allt mer aktuell.

– Frågan om uppsägning har varit uppe men vi har inte diskuterat det tillräckligt ännu, säger Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörers ordförande.

Håller med
Tommy Andersson, ordförande för Grafikerna, är inne på samma linje:

– På förhandlingsavdelningen har frågan om den höga inflationen varit uppe, men den har ännu inte gått vidare till förbundsstyrelsen, säger han.

Även Elektrikerförbundet uppger att frågan om uppsägning ska upp på förbundets representantskap i juni. Och på IF Metall, som tidigare hotat med att säga upp avtalet det tredje året, är heller ännu inget klart.

Ingen brådska
Än så länge kan dock fackförbunden bida sin tid. Uppsägningen av avtalsåret 2009/2010 måste i de flesta förbund göras senast den sista september i år. Grafikerna kan dock vänta till december. Men trots att inflationen är högre än beräknat så räknar facket med reallöneökningar.

– Som jag ser det kommer avtalen att leda till reallöneökningar på någon procent trots inflationen, säger LO:s avtalssekreterare
Erland Olauson.

– Sedan är det upp till förbunden att bestämma om de vill säga upp avtalen. LO har ingen ståndpunkt i frågan just nu, fortsätter han.

På väg ned
I dagsläget talar dock mycket för att få förbund kommer att utnyttja möjligheten till uppsägning. Även om inflationen är hög i år så räknar Riksbanken med att den sjunker till 2,5 procent nästa år. Och de förbund som säger upp avtalet måste försöka förhandla sig till ett nytt avtal i ett läge där konjunkturen är på väg ned.

Det faktum att de flesta fackförbund inte kan säga upp sina avtal har också en betydelse. Om vissa säger nej och andra håller fast vid gamla avtalen så påverkar det samordningen. Ytterligare ett skäl att sitta stil i båten är att LO, PTK och Svensk Näringsliv just nu sonderar terrängen för att inleda förhandlingar, eventuellt i höst, om ett huvudavtal (typ Saltsjöbadsavtalet) mellan parterna på arbetsmarknaden. Ett sådant avtal har mycket stor betydelse för hur relationerna mellan parterna kommer att se ut i framtiden.