/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/kvinnoill_1008.jpg
Teckning: Nanna Johansson