/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/C_Kullmer_1008.jpg
Caroline Kullmer har varit kundansvarig på Stångåstaden i två år. – Det är så mycket som förändras hela tiden så jag hinner aldrig tröttna, säger hon. Foto: Anna Wahlström.

I fjol hade Linköpings kommunala bostadsbolag två långtidssjukskrivna. Satsningar på ledarskapsutveckling och trivsel håller personalen frisk.
– Det gäller att våga satsa förebyggande, säger Anneli Ericson, personalchef på Stångåstaden.

Stångåstaden har sina lokaler i ett gult stenhus med mörkgröna fönsterkarmar vid Stora torget i Linköping. Det är lunchtid och innanför väggarna, i företagets reception, råder febril aktivitet. Stämningen känns varm och välkommande. Trivselfaktorn är hög. Det intygar flera personer som LO-Tidningen talar med.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/a_ericson_1008.jpg
Personalchef Anneli Ericson och informationsansvarige Mikael Carlsson tror att trivsel minskar sjukfrånvaron.
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/p_forsell_1008.jpg
Per Forsell trivs på sin arbetsplats. Han tycker sig ha goda möjligheter att styra sitt dagliga arbete.

Flera delar
I den nya studien om vad som utmärker arbetsplatser med låg sjukfrånvaro hör Stångåstaden till dem som har friskare personal än genomsnittet. I snitt brukar bostadsbolaget ha mellan två och fyra långtidssjukskrivningar per år bland sina 130 anställda.  Ledarskapsutveckling, tidiga rehabiliteringsinsatser och utvecklingsmöjligheter för personalen är en viktig del i det förebyggande arbetet, enligt personalchefen Anneli Ericson.

– Jag tror att det krävs ett engagemang från alla. Ledning, personalavdelning, fackliga representanter och vår förtroendevalda styrelse måste ha samma inställning. Vi öppnar för våra medarbetare att vara med i olika förändringsprocesser, säger hon. 

Stångåstaden har en chefstät organisation med 18 chefer på 130 anställda.

– Vi försöker skapa en närhet till cheferna. Då fungerar kommunikationen bättre.

Mer att lära
Under hela 2008 pågår ett ledarskapsutvecklingsprogram för cheferna.

– Även om vi gjort mycket när det gäller ledarskapet kände vi att vi kunde göra mer. Vi tar upp teman med våra värdegrunder som bas. Det handlar om hur du i din chefsroll agerar i olika situationer. 

Företaget arbetar även aktivt med att få de anställda att känna att de har inflytande och meningsfulla arbetsuppgifter. Många har bytt tjänster flera gånger sedan de anställdes.

– Det är flera små saker som när de läggs på varandra bidrar till att skapa trivsel, säger Anneli Ericson.

Är lediga ihop
Hon berättar att personalen serveras frukost varje morgon. Massage erbjuds via företagshälsovården och medarbetarna får reducerat pris på träningskort. Företagets egen idrottsförening arrangerar ofta gemensamma aktiviteter, som
cykelturer, squaredance och minigolf.

Per Forsell, en av bostadsbolagets områdesansvariga, är inte förvånad över sjukfrånvarostatistiken på sin arbetsplats.

– Det är ett skönt företagsklimat. Jag upplever att jag har stora möjligheter att styra mitt arbete och vågar fatta egna beslut, säger han.

Läs också: artikeln "Chefens örnkoll kan vara hälsosam", 5/3 2008