Statsminister Fredrik Reinfeldt åker land och rike runt och oroar sig över att ohederliga småbarnsföräldrar fuskar med vab-pengen. Enligt hans mening är småbarnsföräldrar ungefär lika brottsbenägna som mc-gängen. Hur vet statsministern det?

Från senare år finns fyra studier som försökt uppskatta felaktigt utbetalda vab-ersättningar. Tre av dem kommer fram till att de felaktiga utbetalningarna uppgår till omkring sex procent.

Den fjärde studien som utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, kom med användande av tidigare oprövade metoder fram till det sensationella resultatet att nästan var fjärde förälder missbrukar försäkringen.

Uppenbart är det denna studie som Reinfeldt åberopar när han beklagar sig över alla kriminella småbarnsföräldrar. Men varför han tror mer på just denna studie än på de tre andra verkar han inte ha funderat över.

Det borde han ha gjort. IFAU-studien har nyligen utsatts för en omsorgsfull reanalys av två forskare vid institutet för social forskning, Sten Johansson och Martin Hällsten. Med reanalys menas att de gått igenom den tidigare studiens datamaterial för att undersöka om slutsatserna i denna är vetenskapligt hållbara.

Studien överdriver kraftigt fusket

På den frågan ger de två forskarna ett entydigt svar. De anser att IFAU-studien kraftigt överdriver fusket. Även IFAU-studiens data tyder på att de felaktiga utbetalningarna inte är större än vad tidigare studier visat, alltså omkring sex procent.

Inte nog med det. De båda forskarna framhåller att man måste skilja på uppsåtligt fusk och oavsiktliga fel.

En stor del av de felaktigt utbetalda vab-ersättningarna visar sig nämligen bero på att föräldrarna missförstått reglerna eller gjort oavsiktliga fel när de rapporterat till Försäkringskassan.

Ett skäl till dessa omedvetna misstag är enligt de båda forskarna att Försäkringskassans information till föräldrarna är vilseledande; föräldrarna förleds att tro att vab-ersättningen är mer generös än den faktiskt är.

Vän av ordning kan fråga sig vad detta spelar för roll. Det förekommer ju även en hel del uppsåtligt fusk – och det är det avsiktliga fusket som måste bekämpas. Det är sant. Men om det avsiktliga fusket är mer begränsat än vi tror så är det trots allt ett mindre problem. Det går aldrig att konstruera sociala system utan att en eller annan missbrukar dem. Om ett antal fuskande föräldrar snor åt sig någon tusenlapp är illa, men inte skäl nog att döma ut hela systemet.

Alla smiter inte från tv-licensen bara för att vissa statsråd gör det
Att det varit sed hos vissa moderata statsråd att smita från tv-licensen betyder inte att vi behöver misstänka hela befolkningen för att skolka från licensen.

Men det är i viss mån vad Reinfeldt gör när han betraktar alla småbarnsföräldrar som potentiellt kriminella.

Reinfeldt vill nu införa en hård övervakning av vab-föräldrar. Dagis ska kontrollera barnens sjukfrånvaro och rapportera denna till Försäkringskassan. Försäkringskassan ska i sin tur kontrollera anmälningarna, arkivera dem i flera år och följa upp misstänkta fall.

Rent administrativt kommer kontrollapparaten att dra ofantliga kostnader. Förmodligen långt större än eventuella återbetalningar från felande föräldrar.

Vore det inte klokare att först pröva en enklare och mindre byråkratisk lösning. Uppdra åt Försäkringskassan i något län att systematiskt upplysa föräldrarna om vab-reglernas innehåll.

Mycket tyder på att en sådan åtgärd omedelbart skulle halvera de felaktiga utbetalningarna. Det har nämligen skett i de län som ansträngt sig på detta sätt. Där uppgår de felaktiga – avsiktliga eller oavsiktliga – utbetalningarna inte till mer än tre procent. Om ett sådant försök inte skulle ge önskat resultat kan regeringen gå vidare.

Arbetsgivarna har pengar att tjäna

Nästa kontrollåtgärd bör då lämpligen drabba inte förskolan utan arbetsgivarna; de kan åläggas att redovisa alla löneavdrag de gör för vabbande personal.

En sådan kontroll skulle bli ohyggligt effektiv, men naturligtvis medföra en del merarbete för arbetsgivarna. Å andra sidan skulle arbetsgivarna själva tjäna på saken. I den mån vab-fusk förekommer är det ju de som blivit lurade att betala ut lön som de inte skulle ha behövt betala.

Det är förvånande att denna enkla idé inte slagit statsministern. Arbetsgivarna skulle nog med liv och lust delta i hans brottsbekämpningskampanj när de inser att här finns pengar att tjäna.