I maj är det kongress och inför den vässar LO sin politik. Arbetsmarknadsutbildningen skulle ha fått en nyckelroll, yrkesutbildningen förstärkts och a-kassan höjts. Om LO suttit vid regeringsbordet.

De nya riktlinjerna innehåller strategier för full sysselsättning, maktdelning på arbetsplatsen och en generell välfärdspolitik. Underlaget finns i rapporten Fler jobb – bättre jobb.

Bättre styrning
I veckan har LO-styrelsen enats om riktlinjer, som ska läggas fram för kongressen. En viktig fråga för LO är en förstärkt yrkesutbildning. Inte minst KY-utbildningarna har visat sig vara effektiva och ge deltagarna jobb. Men de borde bli fler och få en tydligare styrning och uppföljning. Också för de yrkesinriktade gymnasieutbildningar måste en mer ändamålsenlig styrning införas.

– Yrkesutbildningarna har prioriterats väldigt lågt. Det har varit ensidigt fokus på högskolan, säger LO:s näringspolitiska chef Irene Wennemo.

– Gymnasieskolan är den viktigaste delen. Den har varit ett helt decentraliserad, summan av kommunala och friskolors egna beslut.

Skräddarsydd lösning
Ett nationellt ansvar med ett regionalt inflytande, är LO:s lösning. Arbetsmarknadsutbildningen ska ges en nyckelroll, anser LO. Arbetspraktiken måste bli mer effektiv. En bättre och mer anpassad politik för unga måste utvecklas, där det är viktigt med praktik och anställningsstöd.

En privatisering sker, från det allmänna socialförsäkringssystemet till privata lösningar och parterna, och till sist finns bara en grundtrygghetsmodell.

– Det är verkligen problematiskt. A-kassan är inte långt från att hamna där. I princip alla tjänstemän ligger över taket. Sjukförsäkringen är också på väg att hamna där.

Avgift måste bort
A-kassan ska ge 80-procentig ersättning till de allra flesta, enligt LO. Också unga, om de uppfyller kraven. Regeringens finansieringsavgift för a-kassan måste avskaffas.

– För varje år man skjuter upp att höja taket blir det svårare att få plats med utgiften. Och de som har råd skapar avtalslösningar.

Ett beslut om en eventuell gemensam a-kassa mellan förbunden måste avvakta, anser LO.

Orimliga krav på sjukskrivna och arbetslösa är ett annat hot mot välfärdsystemet.

– Man måste ges en chans till omställning som är rimlig, säger Irene Wennemo.

En rehabiliteringsförsäkring är LO:s lösning på hur ansvaret ska bli tydligare. En del av de sociala av avgifterna bör användas för rehabiliterings- och omställningsåtgärder. Inom områden som tecknar avtal om omställning slipper arbetsgivaren denna avgift. Det kommer att skapa drivkrafter att sluta avtal.

FAKTA: Detaljstyrning undanbedes
LO-kongressen bör i framtiden fatta långsiktiga beslut, föreslår LO-styrelsen. Beslut på medellång sikt bör överlåtas åt representantskapet.

– Det har varit lite för mycket formfrågor, säger Irene Wennemo.

När kongressen beslutar om ”ett projekt ditten datten” blir verksamheten för detaljstyrd. Vad sedan kongressen beslutar i frågan, ja det klubbar ju just kongressen igenom i månadsskiftet maj-juni.

Läs också: artikeln "Vartannat förbund utanför styrelsen", 6/3 2008

Läs också: allt LO:s kongressmaterial på nätet