/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/c_strath_1_1008.gif
Claes Stråth

Claes Stråth är enmansutredaren som ska undersöka vilka effekter Lavaldomen får på svensk lagstiftning. Han är generaldirektör för Medlingsinstitutet och har lång erfarenhet som medlare och som opartisk ordförande.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin hoppas kunna lägga en proposition om hur lagarna kan komma att ändras under våren 2009. Det betyder att Claes Stråth måste vara klar redan i höst.

– Eftersom rättsläget är så osäkert förutsätter jag propositionen läggs tidigt på våren, helst i början av nästa år, säger LO:s Erland Olauson.

Det är främst utstationeringslagen och lex Britannia i medbestämmandelagen som kommer att stå i fokus när utredningen sätts igång. Parterna på arbetsmarknaden kommer att kunna ha synpunkter på direktivets innehåll.