Den borgerliga majoriteten i riksdagens skatteutskott uppmanar regeringen att avskaffa den så kallade skatteflyktslagen, alltså den lag som ger skattemyndigheten möjlighet att ingripa mot de riktigt stora skattebovarna.

Och vi som trodde att alliansen menade allvar med att den vill motarbeta allt fusk.