Pappors uttag av föräldraledigheten ökar minimalt. Med nuvarande ökningstakt skulle det ta 211 år innan pappor och mammor delar lika, enligt siffror från TCO som presenterades i dag, onsdag.

För nionde året i rad ökar pappornas uttag av föräldraledighet, enligt tjänstemannaorganisationen TCO:s pappaindex. Men ökningen är marginell och ökningstakten har nästan helt stannat av.

En halv dag mer
I TCO:s index betyder siffran 100 att föräldrarna delar ledigheten lika. Indexvärdet förra året låg på 36,6 – en ökning från 36,3 året innan. Det innebär att papporna ökade sin ledighet med knappt en halv dag i genomsnitt.

I en tredjedel av Sveriges län minskar till och med pappornas uttag av ledigheten. Mest har Örebro län backat. Resultatet oroar TCO som räknat om siffrorna flera gånger i hopp om att de skulle vara fel.

Kvinnorna som betalar
– En jämnare fördelning av föräldraledigheten är avgörande för ökad jämställdhet i arbetslivet. Eftersom män inte tar ut sin andel av föräldraförsäkringen missgynnas kvinnor vid rekrytering, lönesättning och utvecklingsmöjligheter på jobbet, säger TCO:s ordförande Sture Nordh i en kommentar.

Han ser det som extra tråkigt att nästan 60 procent av männen inte tar ut någon föräldraledighet alls under barnets första år. Andelen pappor som tagit ut föräldrapenning har inte heller ökat det senaste året, snarare minskat, om än marginellt. I genomsnitt tog männen ut en femtedel av föräldraledigheten förra året.  De mest jämställda männen enligt TCO:s pappaindex finns i Västerbotten, Uppsala och Jämtland.