/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/a_kjellberg_1008.jpg
Arbetslivsforskaren Anders Kjellberg. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix.

Det största raset sedan storstrejken 1909. Så beskriver fackföreningsforskaren Anders Kjellberg det fackliga medlemstappet. Den fackliga organisationsgraden har sjunkit till 73 procent.
 
Strax efter valet 2006 bedömde arbetslivsforskaren Anders Kjellberg, sociolog på Lunds universitet, att nästan var femte medlem på sikt skulle lämna LO.

– Jag gjorde då en pessimistisk bedömning men nu verkar det rasa ännu mer. Jag trodde inte att facken skulle tappa så många som de har gjort på ett enda år, säger han i dag.

Gått från 80 till 73
Enligt hans beräkningar sjönk den fackliga organisationsgraden i LO-grupperna (räknat på årsmedeltal) förra året till 73 procent.  Som jämförelse kan nämnas att den var 77 procent 2006, och innan dess låg den under många år kring 80 procent.

– Historiskt får man gå tillbaka till storstrejken 1909 för att hitta ett så stort tapp på ett enda år, säger Anders Kjellberg som även studerat medlemsutvecklingen i samtliga centralorganisationer.

Förra året var ett tungt år för hela fackföreningsrörelsen visar hans sammanställning. Knappt 180.000 aktiva medlemmar lämnade facken 2007.

Få vinnare
LO tappade flest, cirka 121.000 (Kjellberg räknar något annorlunda än vad LO gör i sin officiella sammanställning). Sedan kom TCO med ett medlemstapp på 51.000 och Saco med 4.500. Ledarna och Säljarna förlorade 2.200 samt 1.100 medlemmar.

Enligt Anders Kjellberg beror det stora raset till största delen på de kraftigt höjda avgifterna till a-kassan.

Enstaka fackförbund fick dock något fler medlemmar under förra året, Kjellberg nämner Hamnarbetarförbundet och Svensk pilotförening.

FAKTA: Sverige fortfarande i topp
Trots medlemsraset är Sveriges organisationsgrad på 73 procent världsrekord i facklig anslutning. I Finland och Danmark är organisationsgraden kring 70 procent. I Norge är siffran drygt 50 procent. I Tyskland är cirka 18 procent med i en fackförening.

Läs också: artikeln "Ännu inget stopp på LO:s medlemsras", 5/3 2008