Den 18 december 2007 kom EU-domstolens avgörande i det så kallade Vaxholmsmålet – konflikten mellan det lettiska byggbolaget Laval un Partneri och de svenska fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet.

Domen blev ett svidande nederlag för den svenska fackföreningsrörelsen. Tvärtemot de löften som gavs inför det svenska EU-medlemskapet, underkänner EU:s domstol den svenska modellen på arbetsmarknaden med kollektivavtal och konflikträtt. Inte utan anledningen anser Svenskt Näringsliv att domen är ”mycket tillfredställande”.

Kärt barn har många namn
Ungefär samtidigt med detta dräpande slag mot svensk arbetarrörelse, svenska lagar och avtal, enades EU:s regeringschefer om att anta en ny grundlag för EU.

Det är i allt väsentligt samma dokument som först kallades ”ny konstitution” men som fick benämningen ”reformfördrag” sedan både Frankrike och Holland i folkomröstningar avvisat det.

Nu ska den nya grundlagen, även kallad Lissabonfördraget, godkännas av EU:s samtliga delstater. Utan folkomröstningar! Ty vad bryr sig EU:s makthavare om folkviljan? Inte ett dyft när den vill sätta stopp för de europeiska makteliternas kapitalistiska herrefolksprojekt.

Farhågorna besannades
Det EU som nu formerat sig är inte det EU som de svenska etablissemangen lockade svenska folket att rösta ja till. EU-motståndarnas argument och farhågor då har i allt bekräftats nu. Slutsatsen blir, att vi måste befria oss från den odemokratiska tvångströja EU är.

Vi stöder kraven på en folkomröstning om EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget. Men vårt huvudkrav är och förblir: Sverige ut ur EU!

Lilian Andersson
Per-Olf Persson
Veine Wallin
Elaine Sjöberg
Rolf Johansson
Bengt Lund
Britt Ryberg
Rune Kihlstadius
Vivi-Anne Sortelius
Jonny Widstrand
Siw Thrygg
Håkan Engvall
Erik Sjöberg

Folkrörelsen Nej till EU Värmland