Massafabriken i Norrsundet läggs ner senast den 31 december.  Facket kommer inte att driva frågan vidare till centrala förhandlingar, enligt TT.

I ett pressmeddelande skriver Stora Enso att den arbetstagarkonsult som facket anlitat kommit fram till att nedläggningen är företagsekonomiskt motiverad när man ser till den framtida utvecklingen för bruket.

Enligt Stora Ensos ledning har 133 av de 325 anställda på bruket fått nya jobb, utbildning eller pension.

Örjan Larsson, ordförande i Pappers avdelning i Norrsundet, skriver i en kommentar att fackets uppgift nu är att jobba för att medlemmarna ska komma i ny sysselsättning.

"Vi behöver allt stöd vi kan få från Stora Enso i detta arbete och hoppas att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att hitta gemensamma lösningar såväl för våra medlemmar som övriga kollegor på bruket".

Det var i slutet av oktober som Stora Enso meddelade att fabriken i Norrsundet, tillsammans med två anläggningar i Finland, skulle läggas ned. Facket försökte övertala ledningen att sälja fabriken till industrimannen Lennart Holm, men Stora Enso avvisade den affären med motiveringen att fortsatt verksamhet vid bruket skulle betyda konkurrens om råvaran.

Läs också: artikeln "Stora Enso berett diskutera försäljning" 7/12 2008
Läs också: artikeln "Försäljningen måste ge minskat tryck", 5/12 2008
Läs också: artikeln "Chocken behåller greppet", 12/11 2007