Europafacket vill ha social klausul som utformas antingen som ett protokoll till fördraget eller om det inte går som en allmän deklaration. Men styrelsen har i dag, tisdag, beslutat att Europafacket ska arbeta vidare på hur en sådan ska utformas.

Det var  total enighet om att ratificeringen av det nya Lissabonfördraget inte får störas av en social klausul. Domarna i Viking- och Laval-fallet, som anses ha öppnat för lönedumpning, har tillkommit med nuvarande fördrag som underlag.

Lissabonfördraget ses av Europafacket som betydligt bättre för löntagarna än det nuvarande.

Att lägga till en text till ett fördrag som redan ratificerats av fem länder anses som orealistiskt.
 
Europafacket gjorde klart att en klausul inte ska kopplas ihop med fördraget så att exempelvis folkomröstningen i Irland störs.

En förändring av utstationeringsdirektivet diskuterades också. Det måste stå klart att det inte utgör ett tak för bättre villkor utan är ett minimidirektiv. Europafacket kräver också att rådet tar beslut om ett bemanningsdirektiv.