/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/a_rehn_1_1008.jpg
Alf Rehn, professor i företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Fotograferad för artikel i LO-tidningen. Foto: Claus Gertsen/Scanpix.

Dagens regering har gjort ekonomiska doktriner till politikens norm. All kritik avvisas med att ”den ekonomiska forskningen entydigt visar” att deras politik är nödvändig (det gör inte forskningen, parentetiskt).

Då är det onekligen befriande med en bok av en ekonomiprofessor, som lugnt konstaterar att ekonomiska teorier mest är en ”fungerande ungefärlighet” och att några absoluta sanningar inte finns.

Alf Rehn, som skrivit boken ”Vad är företagsekonomi?” är alltså professor i ämnet, ansedd som ungefär lika briljant som kontroversiell. Han har inte har mycket till övers för den typ av ekonomisk ingenjörskonst, som tror att allt kan fångas in i tio punkter att bocka av för att skapa det perfekta företaget.

Ekonomi är många saker, hävdar han: sparande och slösande, kalkylerande och fantasi, och att ”hitta en enda, styrkande logik till det hela verkar vara en rätt hopplös uppgift”. Ekonomi är existerar inte oberoende av det omgivande samhället: ekonomi är en social konstruktion.

Boken har udden riktad mot dagens dominerande idétradition inom både företags- och nationalekonomi: föreställningen att det finns objektiva kriterier för vad som är en välfungerande ekonomi, och bara man agerar enligt dem är det goda resultatet garanterat. Hela regeringens ”jobbpolitik” – skapad av ekonomerna kring nuvarande finansministern – utgår från denna bild av objektivt verkande mekanismer; politikens roll är bara att undanröja hindren för dem.

Ekonomisk politik handlar om val
Nu är dessa förment objektiva regler förvånande ofta kopplade till bestämda ekonomiska intressen. Som Rehn skriver har företagsekonomin mer intresserat sig för företagsledningarna och deras definition av rationalitet, och mindre för att detta kan få otrevliga effekter för andra delar av samhället.

Det har urholkat både national- och företagsekonomins legitimitet. Det kan i sin tur få tråkiga effekter för samhällsekonomin, eftersom det finns en uppenbar risk att andra grupper – exempelvis vänstern – avvisar alla typer av hänsyn till ekonomiska realia som bara borgerlig propaganda. Så enkelt är det förstås inte heller.

Alf Rehn vill ha in mångfalden, osäkerheterna, målkonflikterna, och de skilda intressena, i företagsekonomins perspektiv. Hans resonemang är vetenskapsorienterat. Ska ekonomiämnena vara modellteoretiska eller verklighetsförankrade, ska de beskriva ekonomin som den borde vara eller som den – i all sin trasslighet – faktiskt är?

Men därmed blir boken också djupt politisk. Finns det inga objektiva sanningar men flera möjliga vägar både att definiera och uppnå mål som effektivitet, tillväxt och, vad det beträffar, förnyelse och kreativitet – då syns det, återigen, att ekonomisk politik handlar om val, om än alltid inom ramen för vad resurserna tål.

Och då spelar värderingar, intressen och samhällssyn faktiskt huvudrollen!

Lärobok: Vad är företagsekonomi?
Författare: Alf Rehn
Förlag: Natur och Kultur

Anne-Marie Lindgren
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen