/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/m_sahlin_1_1008.jpg
Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och Stockholms sjukvårdslandstingsråd efter en politisk debatt i Sveriges Televisions Agenda i går, söndag. Foto: Ingvar Karmhed/Scanpix.

Socialdemokraterna Morgan Johansson och Bo Bernhardsson kräver att socialdemokraterna ska säga nej till en ratificering av EU:s nya fördrag. Men de får inte stöd av sin partiledare Mona Sahlin.

Ska EU:s domstol vara överordnad Arbetsdomstolen? Frågan ställs på sin spets i Dagens Nyheter i dag, måndag, i en debattartikel skriven av socialdemokraterna Morgan Johansson, tidigare s-minister, och Bo Bernhardsson, riksdagsledamot.

Sverige bör vägra att ratificera det nya EU-fördraget så länge frågan om effekterna av Lavaldomen inte är löst, skriver de, och uppmanar socialdemokraterna och LO att inte tveka.

Strider mot princip
De anser att EU:s domstols ställning underskattades när de själva arbetade för ett svenskt medlemskap 1994. Domstolen har möjlighet att underkänna nationella lagar, något som strider mot den så kallade folksuveränitetsprincipen.

Men den nya fördraget som nu ratificeras i land efter land är inte arbetsrättens fiende, anser däremot s-ledaren Mona Sahlin.

– Det är högerkrafterna som är fienden till fackliga rättigheter oavsett om de finns i Sverige eller i andra europeiska länder, säger hon till LO-Tidningen.

Kan bygga skydd
Experter i arbetsrätt anser att domen öppnar för social dumpning. Men Mona Sahlin gör samma analys som LO: att det går att förändra den svenska lagstiftningen så att de fackliga rättigheterna skyddas.

– Om regeringen menar allvar med att den står bakom kollektivavtalen så kan dessa skyddas genom förändringar i Sverige. Det är fel att blanda in EU:s fördrag. Då skjuter man på helt fel motståndare, säger Mona Sahlin.
 
Både i utstationeringslagen och i medbestämmandelagen går det att göra förändringar som skyddar fackens rätt till stridsåtgärder för att hindra social dumpning. Hon upprepar att hon bygger den uppfattningen på LO:s analys.

– Jag litar på analysen från de egna fackliga organisationerna i Sverige.

Ska förenkla
Slutsatserna är, anser hon, att politiken måste bestämma över juridiken och att de fackliga rättigheterna ska skyddas. Fördraget är till för att underlätta för politikerna att fatta beslut.

– Men jag håller med kritikerna om att vi tittat på EU:s domstol med naiva ögon. Debatten om domstolens roll måste föras.

Vad skulle det betyda om socialdemokraterna säger nej till ratificeringen?

– Då säger väl regeringen jaha och skriver på ändå.

Mona Sahlin betonar att Lavaldomen inte har gjort henne mer skeptisk till EU.

Men hon är övertygad om att det utan fördraget skulle bli svårare för politikerna att slåss mot juridiken.