/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/sidan_4_0908.jpg /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/sidan_2_0908.jpg  /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/sidan_1_0908.jpg 
Sidan 4 Sidan 2 Sidan 1

Det orange kuvertet visar hur din allmänna pension fungerar. Alla inkomster under livet spelar roll.

Den allmänna pensionen byggs upp genom att du och din arbetsgivare betalar in pensionsavgifter varje år. Avgifterna förs in på ditt pensionskonto, där du också får ränta. När det är dags att gå i pension bestäms pensionens storlek av hur mycket du har på kontot. Pensionen är alltså inte bestämd till någon viss nivå på förhand.

Läs först sidan fyra i pensionsbeskedet. Där ser du hur mycket som betalats in på ditt pensionskonto sedan sist (i år gäller det pension som du tjänade in under 2006). Det belopp som står här är Försäkringskassans beslut.

Inbakade uppgifter
Det går att överklaga. Några hundra personer gör det varje år (av sex miljoner). Att Försäkringskassan får in fel uppgifter händer framför allt då någon arbetar utomlands. På sidan fyra kan du som har gjort värnplikt, tagit hand om små barn, studerat eller haft sjukersättning under 2006 se att även detta ger rätt till pension. Pensionsavgiften betalas då av staten. Sjukpenning och ersättning från a-kassan ger också pensionsrätt, men den redovisas inte separat, utan är inbakad i din ”pensionsgrundande inkomst”.

Bläddra sedan till sidan två i pensionsbeskedet. Där ser du hur pensionsavgifterna för år 2006 har lagts till de pengar du hade på pensionskontot sedan tidigare. Du ser också att värdet av din inkomstpension har ökat under 2007. Inkomstpensionen räknas nämligen upp med löneökningarna i Sverige. För 2007 blev denna ”ränta” 4,47 procent. Det är den näst högsta siffran någonsin (rekordet på 5,3 procent är från 2003). Ju tidigare i livet du får in pengar på ditt pensionskonto, desto mer ränta på ränta hinner du få.

Upp eller ner
Din premiepension kan ha ökat eller minskat i värde. Hur den har förändrats beskrivs i detalj på sidan tre i pensionsbeskedet. Först nu är det dags att läsa sidan ett. Utifrån den totala summan på ditt pensionskonto, och utifrån din inkomst år 2006, har Försäkringskassan här gjort en prognos för din framtida pension.

– Kom ihåg att prognosen utgår från vad du har tjänat hittills, säger Arne Paulsson, pensionsexpert vid Försäkringskassan. Och från antagandet att du kommer att ha samma lön som 2006 resten av livet. Det kanske inte stämmer. Är du ung kommer du förmodligen få lönelyft några gånger i livet.

Men ju äldre du blir, desto säkrare är prognosen. För att jämföra pensionen med din nuvarande lön ska du titta på alternativet med noll procents tillväxt. Ser du på alternativet med två procents tillväxt, så måste du ha i minnet att också din lön då antas ha vuxit till en annan nivå än den du har i dag.

Lönar sig att vänta
Du ser också att pensionen blir mycket högre om du går i pension vid 70 år i stället för 65. Till en del beror det förstås på att du hinner tjäna in mer pensionsavgifter ju längre du jobbar.

Men den viktigaste förklaringen är en annan. När du går i pension bestäms pensionens storlek genom att summan på ditt pensionskonto pytsas ut på det antal år och månader du antas ha kvar att leva. Ju fler månader ditt pensionskapital ska räcka till, desto mindre pension varje månad. Och omvänt: Ska pensionen tas ut under färre månader blir den högre.

Medellivslängden ökar år från år. Därför räknas ett nytt så kallat delningstal ut för varje årskull. Om du är 65 år och vill gå i pension i år, så delas summan på ditt pensionskonto med 15,99. Nu betyder inte detta att årets 65-åringar förmodas leva exakt 15,99 år till. Deras förväntade återstående livslängd är faktiskt hela 19 år. Att delningstalet är lägre (vilket ger högre pension) beror på att de som går i pension redan från början får del av den tillväxt i ekonomin som förväntas under deras tid som pensionärer.

Mer i början
Politikerna har tänkt att du nog har större nytta av att få ut standardförbättringen som ung pensionär än under din allra sista tid på jorden. Den ekonomiska tillväxt som de nyblivna pensionärerna tillgodoräknas på förhand är 1,6 procent per år. Skulle Sveriges ekonomi gå bättre än så räknas pensionerna upp efter hand.

Du som inte har tjänat in någon pension alls, eller väldigt lite, får garantipension. I år är den 7.278 kronor i månaden för ensamstående som inte har jobbat alls. När din intjänade pension når upp till 10.497 kronor i månaden får du inte längre garantipension. Kom ihåg att pensionsprognosen i det orange kuvertet bara gäller den allmänna pensionen. De allra flesta anställda tjänar också in avtalspension. Och blir din pension ändå låg kan du få bostadstillägg för pensionärer.

Läs också: fler artiklar och nyttiga lästips på temat pension