/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/b_alvsater_5107.jpg
Britt Älvsäter-Thomasson. Foto: Volvo.

Volvochefer som inte når jämställdhetsmål får en anmärkning i protokollet. Nästa år blir jämställdhet en kvalitetsfråga som följs upp på samma sätt som övriga verksamhetsmål.

Jämställdhetsplanen är på många företag ett dött dokument som ligger på en hylla och samlar damm, men inte på Volvo i Göteborg. Från och med nästa år kommer de olika avdelningarnas planer följas upp och utvärderas årligen som vilket annat verksamhetsmål som helst.

– Jämställdheten blir en naturlig del på agendan, när cheferna vet att den följs upp och att de får anmärkningar om de inte når målen, säger Britt Älvsäter-Thomasson, som är mångfaldschef på Volvo Personvagnar i Göteborg.

Naturlig sak
Det är hennes idé att föra in jämställdheten som en del i det årliga utvärderingssystemet som redan finns på företaget. Mätbara processer har länge varit viktigt på andra områden inom Volvokoncernen, och Britt Älvsäter-Thomasson tyckte att det var både naturligt och enkelt att låta systemet även omfatta jämställdhetsarbete.

– Så länge jämställdhets- och mångfaldsplaner hänger på sidan av de andra målen tas de inte på allvar.  Nu blir det förhoppningsvis ändring på det, säger hon.

Under det första kvartalet 2008 börjar granskningen. De avdelningar som inte når målen får kritik och cheferna måste redovisa hur de ska åtgärda bristerna i framtiden.

Kan kopplas till lönen
Måluppfyllelsen när det gäller jämställdhet är än så länge inte kopplad till chefernas löner på samma sätt som produktionsmålen, men Britt Älvsäter-Thomasson säger att det kan bli nästa steg om inte det första steget ger tillräckligt stor effekt.

– Det kan bli en fråga för framtiden. Det är klart att det borde märkas, kanske också i lönekuvertet, om cheferna inte klarar jämställdhetskraven. Det är ju inte vilket verksamhetsmål som helst, utan handlar lagens miniminivå.

Ett sätt för cheferna att smita undan nyordningen skulle kunna vara att sänka målen i jämställdhetsplanerna, men Britt Älvsäter-Thomasson tror inte att det blir något problem. Hon säger att det viktigaste ändå är att företaget arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan.

– Det är okej om målen i planerna sänks lite grann. Det är faktiskt bättre med låga och realistiska mål än högtflygande planer som man aldrig kan nå upp till.

FAKTA: Jämställdhetslagen
Portalparagrafen i jämställdhetslagen slår fast att kvinnor och män ska ha lika villkor i arbetslivet, det gäller anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Lagen syftar främst till att förbättra kvinnors villkor, och könsdiskriminering är förbjudet.